Syneti

Syneti është një operacion i vogël për të hequr pjesërisht ose krejtësisht lafshën nga penisi.

Pas synetit, lëkura e kokës së penisit bëhet pak më e trashë. Ndonjëherë, koka e penisit merr një ngjyrë pak më të errët.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Burrë duke mbajtur lafshën e tij midis gishtave.
Burrë duke mbajtur lafshën e tij midis gishtave.
Penis me lafshë: jo i bërë synet
Penis me lafshë: jo i bërë synet
Penis pa lafshë: i bërë synet
Penis pa lafshë: i bërë synet

Arsyet për synetin

Syneti mund të bëhet për disa arsye:

Prerja u bëhet edhe disa grave. Për arsye se kjo është e dëmshme te gratë, kjo procedurë quhet gjymtim gjenital femëror.

Rreziku

Syneti është një procedurë mjekësore. Ka një rrezik për probleme mjekësore. Për shembull: gjakrrjedhje, infeksione dhe ngushtim i uretrës. Organizatat mjekësore në Belgjikë, e kuptojnë që disa prindër dëshirojnë ta bëjnë synet djalin e tyre për arsye besimi. Ato rekomandojnë të merren parasysh rreziqet për shëndetin.

Besnijdenis

Besnijdenis is een kleine operatie waarbij de voorhuid van de penis geheel of gedeeltelijk wordt verwijderd. 

Na de besnijdenis wordt de huid van de eikel een beetje dikker. Soms wordt de eikel ook wat donkerder. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Man houdt de voorhuid vast tussen zijn vingers.
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis met voorhuid: niet besneden
Penis zonder voorhuid: besneden
Penis zonder voorhuid: besneden

Redenen voor besnijdenis

Besnijdenis gebeurt om verschillende redenen:

  • De voorhuid is te strak en kan niet naar achteren worden getrokken. Plassen, een erectie of geslachtsgemeenschap hebben zijn dan vaak te pijnlijk;
  • om religieuze redenen;
  • voor hygiëne;
  • in sommige Afrikaanse landen wordt besnijdenis gebruikt als bescherming tegen hiv. In Europa wordt besnijdenis als bescherming tegen hiv niet aangeraden.

Sommige vrouwen zijn ook besneden. Omdat dit schadelijk is voor vrouwen, wordt besnijdenis bij vrouwen vrouwelijke genitale verminking genoemd. 

Risico

Een besnijdenis is een medische ingreep. Er is een risico op medische problemen. Bijvoorbeeld: bloedingen, infecties en vernauwing van de urinebuis. Medische organisaties in België begrijpen dat sommige ouders hun zoon willen laten besnijden om religieuze redenen. Zij raden aan de risico's voor de gezondheid te overwegen. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: