باردارشدن از اولین سکس

در صورتی که زنی برای اولین بار تخمک گذاری را تجربه کند (اولین سیکل او) ممکن است که باردار شود. البته ممکن است خانمی قبل از شروع اولین عادت ماهانه اش، بارور و باردار شود.

یک زن پس از اولین تخمک گذاریش، حدود شش روز در هر ماه بارور می شود. اگر وی در این روزها آمیزش جنسی داشته باشد، می تواند باردار شود، حتی اگر برای اولین بار سکس را تجربه کند.

یک مرد پس از اولین انزالش بارور می شود. بدن مرد اولین بار در دوران بلوغ منی تولید می کند. یک مرد می تواند زنی را باردار کند حتی اگر اولین سکس او باشد.

اگر قصد بارداری ندارید می توانید از روش های جلوگیری استفاده کنید.

Zwanger worden van de eerste keer seks

Een vrouw kan zwanger worden, nadat ze de eerste keer een eisprong heeft gehad (eerste cyclus). Ze is dus vruchtbaar en kan zwanger worden voor haar eerste menstruatie

Na de eerste eisprong is een vrouw ongeveer 6 dagen per maand vruchtbaar. Een vrouw die geslachtsgemeenschap heeft in haar vruchtbare dagen kan zwanger worden. Ook als ze voor het eerst seks heeft. 

Een man is vruchtbaar wanneer hij voor het eerst een zaadlozing heeft. Hij produceert sperma voor de eerste keer in zijn puberteit. Een man kan een vrouw zanger maken. Ook als hij voor het eerst seks heeft.

Gebruik anticonceptie als u geen kinderwens heeft. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Fara
یک گوش شنوا و اطلاعاتی برای زنانی که با مشکل بارداری ناخواسته مواجه هستند یا سقط جنین قانونی یا غیرقانونی داشتند
016 38 69 50 (ساعت 9 صبح تا 4 بعد از ظهر)
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02
Parel
پاسخگویی به سئوالات مربوط به بارداری و کمک به پدران و مادران جوان .
0484 44 01 60