Ngelja shtatzënë herën e parë që ju bëni seks

Një grua mund të ngelë shtatzënë nëse ajo ka përjetuar ovulacion për herë të parë (ciklii saj i parë). Kjo do të thotë një grua është pjellore dhe mund të ngelë shtatzënë para ciklit menstrualtë parë të saj.

Pas ovulacionit të saj të parë, një grua është pjellore për rreth 6 ditë çdo muaj. Nëse një grua kryen marrëdhënie seksuale gjatë këtyre ditëve, ajo mund të ngelë shtatzënë, edhe nëse bën seks për herë të parë.

Një burrë është pjellor kur ai ka një ejakulacion për herë të parë. Ai prodhon spermë për herë të parë gjatë pubertetit. Edhe nëse ai po bën seks për herë të parë, një burrë mund të lërë një grua shtatzënë.

Nëse nuk keni dëshirë për të bërë fëmijë përdorni kontracepsion.

Zwanger worden van de eerste keer seks

Een vrouw kan zwanger worden, nadat ze de eerste keer een eisprong heeft gehad (eerste cyclus). Ze is dus vruchtbaar en kan zwanger worden voor haar eerste menstruatie

Na de eerste eisprong is een vrouw ongeveer 6 dagen per maand vruchtbaar. Een vrouw die geslachtsgemeenschap heeft in haar vruchtbare dagen kan zwanger worden. Ook als ze voor het eerst seks heeft. 

Een man is vruchtbaar wanneer hij voor het eerst een zaadlozing heeft. Hij produceert sperma voor de eerste keer in zijn puberteit. Een man kan een vrouw zanger maken. Ook als hij voor het eerst seks heeft.

Gebruik anticonceptie als u geen kinderwens heeft. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Parel
Ndihmë për pyetjet rreth shtatzënisë dhe prindërimit në moshë të re.
0484 44 01 60