Порнография

Порнографията показва сексуално поведение в снимки, филми, рисунки или текст. Хората използват порнографията, за да се възбуждат сексуално.

Няма проблем, ако харесвате порнография. Много хора харесват порнография, други не.

Порнография и секс в действителност

Порнографията не е същото като секс в действителност. Например в порнографските материали хората:

  • винаги имат стройни тела, големи пениси или големи гърди (често те са технически манипулирани);
  • искат и могат да правят секс по всяко време;
  • не показват никакви чувства.

Действителността обикновено е съвсем различна. Когато правите секс, определете с вашия партньор какво двамата искате най-много.

Прекалено много порнография

Гледането на порнография може да се превърне в проблем, ако го правите много често, без да се контролирате. Ако това ви се иска ежедневно и имате нарастваща нужда от него, можете да разговаряте със здравен специалист за това.

Порнографията и законът

Гледането на порнография се допуска от закона при определени условия. Детската порнография е абсолютно забранена по закон.

Pornografie

Pornografie toont seksueel gedrag aan de hand van foto's, films, tekeningen of tekst. Mensen gebruiken pornografie om seksueel opgewonden te raken.

Het is oké als u pornografie leuk vindt. Veel mensen houden ervan, anderen dan weer niet.

Pornografie en seks in werkelijkheid

Pornografie toont niet hoe seks in werkelijkheid is. Bijvoorbeeld, in pornografie:

  • hebben mensen altijd slanke lichamen, een grote penis of grote borsten (die vaak gephotoshopt zijn);
  • willen en kunnen mensen altijd seks hebben;
  • tonen mensen geen emoties.

In werkelijkheid gaat het er meestal anders aan toe. Ontdek samen met uw partner wat u leuk vindt op seksueel vlak.

Te veel pornografie

Pornografie kijken kan een probleem worden als u heel vaak kijkt zonder dat u het onder controle heeft. Praat erover met een zorgverlener als u het gevoel heeft dat u het elke dag en steeds vaker nodig heeft.

Pornografie en de wet

Pornografie kijken is wettelijk toegestaan onder bepaalde voorwaarden. Seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderporno) is altijd strafbaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: