Порнография

В Белгия е законно да се гледа, купува и произвежда порнография при определени условия. Строги наказания обаче са предвидени за гледане, притежаване, производство или разпространение на детска порнография.

Какво е законно?

Законно е:

 • частно да гледате легална порнография;
 • да купувате легална порнография;
 • да произвеждате порнография, доколкото тя представлява легална порнография и пълнолетните участници нямат нищо против.

Какво е незаконно?

Незаконно е:

 • да произвеждате порнография без съгласието на пълнолетните участници;
 • да произвеждате порнография за разпространение или продажба;
 • да правите детска порнография; това означава порнография с участието на лица под 18 години;
 • да купувате, теглите или гледате детска порнография.

Наказания:

 • Тегленето на детска порнография се наказва със затвор от 1 месец до 1 година.
 • Производството, разпространението или продажбата на детска порнография се наказва със затвор от 5 до 10 години.

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van kinderpornografie wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • legale pornografie te kopen;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te maken om te verdelen of verkopen;
 • kinderpornografie te maken (pornografie met personen onder 18 jaar);
 • kinderpornografie te kopen, downloaden of bekijken.

Straffen:

 • Op het downloaden van kinderpornografie staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 1 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van kinderpornografie staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
1712
Безплатен телефонен номер за отговори на всички въпроси, свързани с насилието.
1712 (9-17 часа)
Violett Antwerpen
Здравни грижи и подкрепа за проститутки, както и тестване за БППП и ХИВ
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Помощ за секс труженици, както и тестване за БППП и ХИВ
09 233.47.67
Espace P - Brussel
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
02 219 98 74
Espace P - Arlon
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
0474 13 86 54
Espace P - Liège
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
04 221 05 09
Espace P - Mons
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
065 8470 09
Espace P - Namur
Тестване за ХИВ и БППП, медицинска и психологическа помощ за секс труженици
081 77 68 21, 081 72 16 21