Testi i shtatzënisë

Nëse cikli menstrual i juaji është vonuar, ju mund të jeni shtatzënë. Mund të bëni një test shtatzënie për të parë nëse jeni shtatzënë. Ka 2 lloje teste të shtatzënisë:

Test urine

Mund të blini një test shtatzënie në supermarket, dyqan ilaçesh ose farmaci. Ky është një test urine. Për një rezultat të saktë, më e mira është ta bëni testin pasi cikli menstrual t'ju jetë vonuar disa ditë.

Bëni testin në mënyrën e mëposhtme:

  • Vendoseni testin në urinën tuaj.
  • Vendoseni testin poshtë horizontalisht.
  • Pritni rreth 5 minuta për rezultatin. Ai do të shfaqet në ekranin e testit.
  • Nëse testi është pozitiv, shkoni te një mjek. Ai/ajo do konfirmojë shtatzëninë tuaj me një test gjaku.
Test urine
Grua e ulur në tualet dhe duke mbajtur një krah midis këmbëve të saj. Fokusi është krahun midis këmbëve të saj.
Grua e ulur në tualet dhe duke mbajtur një krah midis këmbëve të saj. Fokusi është krahun midis këmbëve të saj.
Ju mund të urinoni direkt në filtrin e testit të shtatzënisë.
Ju mund të urinoni direkt në filtrin e testit të shtatzënisë.
Ose mund të mbani filtrin e testit të shtatzënisë në një enë të pastër me pak nga urina juaj.
Ose mund të mbani filtrin e testit të shtatzënisë në një enë të pastër me pak nga urina juaj.
Vendoseni testin poshtë horizontalisht.
Vendoseni testin poshtë horizontalisht.
Pritni rreth 5 minuta për rezultatin. Ai do të shfaqet në ekranin e testit. Ju jeni shtatzënë vetëm nëse një shenjë shfaqet në të dyja dritaret e testit.
Pritni rreth 5 minuta për rezultatin. Ai do të shfaqet në ekranin e testit. Ju jeni shtatzënë vetëm nëse një shenjë shfaqet në të dyja dritaret e testit.

Test gjaku

Mund të bëni në fillim një test urine ose të shkoni menjëherë te një mjek për një test gjaku. Mjeku bën një test për të konfirmuar shtatzëninë. Ai/ajo do t'ju marrë pak gjak dhe do ta dërgojnë në një laborator.

Ju e merrni rezultatin ditën tjetër.

Mjeku duke marrë një kampion gjaku nga një grua për të kontrolluar nëse ajo është shtatzënë.

Simptoma të shtatzënisë

Disa gra i kanë simptomat e shtatzënisë në fillimet e shtatzënisë.

Çmimi i një testi shtatzënie

Një test shtatzënie që mund ta blini vetë (test urine) kushton midis € 10 dhe € 20. Ka marka të ndryshme testesh. Ju mund të zgjidhni se cili lloj testi është më i miri për ju.

Për një test gjaku, duhet të paguani një kontribut personal për vizitën te mjeku. Ju paguani gjithashtu një pjesë të shpenzimeve të laboratorit. Mjeku merr rezultatin e testit, por fatura ju dërgohet juve. Fatura deklaron që gjaku juaj u testua, por nuk tregon arsyen. Flisni me mjekun nëse nuk dëshironi që fatura t'ju dërgohet në shtëpi.

Disa njerëz kanë të drejtë për rimbursimin e rritur ose për kujdes mjekësor urgjent.

Sa kushton?

Zwangerschapstest

Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn. U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet. Er zijn 2 soorten zwangerschapstest: 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. Voor een correct resultaat doet u de test het best pas wanneer uw menstruatie al een paar dagen te laat is. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, ga naar een dokter. Hij/zij zal uw zwangerschap bevestigen met een bloedtest.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een proper potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een proper potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Bloedtest

U kunt eerst een urinetest doen of onmiddellijk naar een dokter gaan voor een bloedtest. De dokter doet een test om de zwangerschap te bevestigen. Hij/zij neemt wat bloed af en stuurt het naar een laboratorium. 

De volgende dag krijgt u het resultaat. 

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 10 en € 20. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Voor een bloedtest betaalt u het remgeld voor het bezoek aan de dokter. U betaalt ook een deel van de labokosten. De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen. 

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Farmacia
Dyqan ku mund të blini ilaçet. Aty mund të merrni këtu edhe këshilla për ilaçet. Gjeni një farmaci në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100