Тест за бременност

Ако вашата менструация закъснява, вие може да сте бременна. Може да си направите тест за бременност, за да проверите дали сте бременна. Има 2 вида тестове за бременност:

Тест на урината

Може да купите тест за бременност от супермаркет, дрогерия или аптека. Това тест за урината. За правилно отчитане на резултата е най-добре да направите теста, след като менструацията ви е закъсняла с няколко дни.

Направете теста по следния начин:

  • Поставете теста в малко количество от вашата урина.
  • Поставете теста в хоризонтално положение.
  • Изчакайте около 5 минути за резултата. Той ще се появи на екрана на теста.
  • В случай че тестът е положителен, отидете на лекар. Той/тя ще потвърди бременността ви с тест на кръвта.
Тест на урината
Жена, седнала върху тоалетната чиния, като едната й ръка е между краката. Фокусът е върху ръката между краката й.
Жена, седнала върху тоалетната чиния, като едната й ръка е между краката. Фокусът е върху ръката между краката й.
Може да уринирате направо върху връхчето на теста за бременност.
Може да уринирате направо върху връхчето на теста за бременност.
Или може да държите връхчето на теста за бременност в чист съд с малко количество от вашата урина.
Или може да държите връхчето на теста за бременност в чист съд с малко количество от вашата урина.
Поставете теста в хоризонтално положение.
Поставете теста в хоризонтално положение.
Изчакайте около 5 минути за резултата. Той ще се появи на екрана на теста. Вие сте бременна само ако се появи белег и в двата прозореца на теста.
Изчакайте около 5 минути за резултата. Той ще се появи на екрана на теста. Вие сте бременна само ако се появи белег и в двата прозореца на теста.

Тест на кръвта

Можете първо да направите тест на урината или веднага да отидете на лекар за тест на кръвта. Лекарят прави тест, за да потвърди бременността. Той/тя взима малко кръв и я изпраща в лаборатория.

Вие получавате резултата на следващия ден.

Лекар взима кръвна проба от жена, за да провери дали е бременна.

Симптоми на бременността

Някои жени изпитват първите симптоми на бременността още в самото начало.

Цена на теста за бременност

Тестът за бременност, който можете да купите сами (тест на урината), струва между 10 € и 20 €. Има различни марки тестове. Вие можете да изберете какъв вид тест е най-добър за вас.

За тест на кръвта трябва да заплатите и лична вноска за прегледа при лекаря. Също така заплащате част от таксата за лабораторията. Резултатът от теста се получава от лекаря, но сметката се изпраща на вас. В сметката е посочено само, че кръвта ви е изследвана, без да се посочва защо. Ако не искате сметката да бъде изпратена на домашния ви адрес, кажете това на лекаря.

Някои хора имат право на увеличено възстановяване или спешна медицинска помощ.

Колко струва това?

Zwangerschapstest

Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn. U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet. Er zijn 2 soorten zwangerschapstest: 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. Voor een correct resultaat doet u de test het best pas wanneer uw menstruatie al een paar dagen te laat is. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, ga naar een dokter. Hij/zij zal uw zwangerschap bevestigen met een bloedtest.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een proper potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een proper potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Bloedtest

U kunt eerst een urinetest doen of onmiddellijk naar een dokter gaan voor een bloedtest. De dokter doet een test om de zwangerschap te bevestigen. Hij/zij neemt wat bloed af en stuurt het naar een laboratorium. 

De volgende dag krijgt u het resultaat. 

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 10 en € 20. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Voor een bloedtest betaalt u het remgeld voor het bezoek aan de dokter. U betaalt ook een deel van de labokosten. De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen. 

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Аптека
Магазин, от който можете да купите лекарства. Както и да получите съвет за лекарствата. Намерете аптека във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100