Pregnancy test

If your menstrual period is late, you may be pregnant. You can do a pregnancy test to see if you are pregnant. There are 2 kinds of pregnancy test:

Urine test

You can buy a pregnancy test in the supermarket, chemist’s shop or pharmacy. This is a urine test. For a correct result, it is best to do the test after your menstrual period has been late for several days.

Do the test in the following way:

  • Put the test in some of your urine.
  • Put the test down horizontally.
  • Wait about 5 minutes for the result. It will appear on the screen of the test.
  • If the test is positive, go to a doctor. He/she will confirm your pregnancy with a blood test.
Woman sitting on the toilet and holding an arm between her legs. The focus is on the arm between her legs.
Woman sitting on the toilet and holding an arm between her legs. The focus is on the arm between her legs.
You can urinate directly on the tip of the pregnancy test.
You can urinate directly on the tip of the pregnancy test.
Or you can hold the tip of the pregnancy test in a clean container with some of your urine.
Or you can hold the tip of the pregnancy test in a clean container with some of your urine.
Put the test down horizontally.
Put the test down horizontally.
Wait about 5 minutes for the result. It will appear on the screen of the test. You are only pregnant if a mark appears in both of the windows of the test.
Wait about 5 minutes for the result. It will appear on the screen of the test. You are only pregnant if a mark appears in both of the windows of the test.

Blood test

You can do a urine test first or immediately go to a doctor for a blood test. The doctor does a test to confirm the pregnancy. He/she will take some blood from you and send it to a lab.

You get the result the next day.

Doctor taking a blood sample from a woman to check if she is pregnant.

Symptoms of pregnancy

Some women have the first symptoms of pregnancy early in the pregnancy.

Price of a pregnancy test

A pregnancy test that you can buy yourself (urine test) costs between € 10 and € 20. There are various brands of tests. You can choose which kind of test is best for you.

For a blood test, you also have to pay a personal contribution for the visit to the doctor. You also pay part of the lab costs. The doctor receives the result of the test, but the invoice is sent to you. The invoice only states that your blood was tested, but does not say why. Talk to your doctor if you do not want the invoice sent to your home.

Some people have a right to increased reimbursement or urgent medical care.

What does it cost?

Zwangerschapstest

Als uw volgende menstruatie uitblijft, kunt u zwanger zijn. U kunt een zwangerschapstest doen om te weten of u zwanger bent of niet. Er zijn 2 soorten zwangerschapstest: 

Urinetest

U kunt een zwangerschapstest kopen in de supermarkt, drogisterij of apotheek. Dit is een urinetest. Voor een correct resultaat doet u de test het best pas wanneer uw menstruatie al een paar dagen te laat is. 

Doe de test als volgt: 

  • Steek de test in uw urine.
  • Leg de test horizontaal neer.
  • Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test.
  • Als de test positief is, ga naar een dokter. Hij/zij zal uw zwangerschap bevestigen met een bloedtest.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
Vrouw zit op het toilet en houdt een arm tussen haar benen. De focus ligt op de arm tussen haar benen.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
U kunt rechtstreeks op het uiteinde van de zwangerschapstest urineren.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een proper potje met een beetje van uw urine stoppen.
of u kunt het uiteinde van de zwangerschapstest in een proper potje met een beetje van uw urine stoppen.
Leg de test horizontaal neer.
Leg de test horizontaal neer.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.
Wacht ongeveer 5 minuten op het resultaat. Dat verschijnt op het scherm van de test. U bent alleen zwanger als er een teken verschijnt in beide vensters van de test.

Bloedtest

U kunt eerst een urinetest doen of onmiddellijk naar een dokter gaan voor een bloedtest. De dokter doet een test om de zwangerschap te bevestigen. Hij/zij neemt wat bloed af en stuurt het naar een laboratorium. 

De volgende dag krijgt u het resultaat. 

Een dokter neemt een bloedstaal van een vrouw om na te gaan of ze zwanger is.

Symptomen van zwangerschap

Sommige vrouwen ervaren de eerste symptomen van de zwangerschap vroeg in de zwangerschap.

Prijs van een zwangerschapstest

Een zwangerschapstest die u zelf kunt kopen (urinetest) kost tussen € 10 en € 20. Er zijn testen van verschillende merken. U kunt kiezen welke test voor u het beste is.  

Voor een bloedtest betaalt u het remgeld voor het bezoek aan de dokter. U betaalt ook een deel van de labokosten. De dokter ontvangt het resultaat van de test, maar de rekening wordt naar u gestuurd. Op de rekening staat alleen dat uw bloed werd getest, maar niet waarom. Praat met uw dokter, als u de rekening niet thuis wil ontvangen. 

Sommige mensen hebben recht op verhoogde tegemoetkoming of dringende medische hulp.

Wat kost het?

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
Pharmacy
Shop where you can buy medicines. You can also receive advice here about medicines. Find a pharmacy in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Aquarelle
Prenatal and postnatal care for women who migrated to Belgium
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Free prenatal care
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Free prenatal care
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Free prenatal care
078 150 100
Kind en Gezin
Assistance to (prospective) parents with information, practical tips and medical follow-up until the child is 3 years of age. Services are for free.
078 150 100