Body

During pregnancy your body changes a lot. You experience the following changes:

You may also have one or more of the following kinds of discomfort. This is normal.

 • nausea;
 • tiredness;
 • constipation (not being able to defecate);
 • swollen and painful breasts;
 • need to go to the toilet frequently;
 • inflamed gums.

Later in the pregnancy, you may have other kinds of discomfort:

 • stretch marks (line-shaped scars) on your belly;
 • painful/swollen legs and feet;
 • back pain.

Emotions

Your emotions and moods can change very quickly. For instance: you may feel happy one moment and then sad or anxious.

Nausea

Nausea mainly occurs during the first 3 months of pregnancy.

 • Have a light breakfast;
 • Eat several small portions of food during the day;
 • Drink enough water during the day;
 • Go to a doctor if you have to vomit more than 3 times a day.

It can also help to:

 • Eat something light before you get out of bed and when you go to bed;
 • Drink some milk or ginger tea.

Tiredness

Tiredness occurs especially at the beginning of the pregnancy.

 • Rest a lot;
 • Go to a doctor to check if you have enough iron in your blood.

At the end of the pregnancy you may experience emotional stress and lack of sleep. This can be caused by the baby’s movement, muscle cramps and frequent urination which also cause tiredness.

Constipation

The muscles in the bowel are more relaxed and work more slowly during pregnancy. This may cause constipation.

 • Drink a lot of water;
 • Drink fresh orange juice;
 • Eat whole-wheat bread;
 • Stay active.

Inflamed gums

Changes in your hormones during pregnancy increase blood flow to the gums. Your gums can become more sensitive, irritated and swollen.

 • Brush your teeth 3 times a day;
 • Go to a dentist if the infection does not go away.

Stretch marks

Stretch marks are pink or brownish lines in the skin of the tummy, breasts or hips. They are caused by the stretching of your skin. The stretch marks fade after pregnancy, but remain slightly visible.

Put a hydrating cream or oil on your belly to care for your skin.

Painful/swollen legs and feet

Most pregnant women suffer from swollen legs and feet, mainly towards the end of the pregnancy. Swollen legs and feet are caused by the increased pressure of the uterus on the veins and the increased amount of blood in the body.

Raise your legs up high when sitting down.

Back pain

Back pain is mainly caused by the increased weight of the uterus and changes in hormones.

 • Sit straight;
 • Bend your knees when lifting heavy objects;
 • Do not wear high heels;
 • Take light exercise, for example: walking, swimming or cycling.

After delivery

After delivery, your body look different from how it was before your pregnancy. For example: your weight and the shape of your belly and breasts may be different than before.

Lichaam

Tijdens de zwangerschap verandert er veel in uw lichaam. U ervaart de volgende veranderingen:

U kunt last krijgen van een of meer van de volgende ongemakken. Dit is normaal. 

 • misselijkheid;
 • vermoeidheid;
 • constipatie (geen stoelgang hebben);
 • gezwollen en pijnlijke borsten
 • vaak moeten plassen;
 • ontstoken tandvlees.

Later in de zwangerschap kunt u last krijgen van andere ongemakken:

 • zwangerschapsstriemen (lijnvormige littekens) op de buik;
 • pijnlijke/gezwollen benen en voeten;
 • rugpijn.

Gevoelens

Uw gevoelens en humeur kunnen snel veranderen. Bijvoorbeeld: u kunt zich het ene moment gelukkig voelen en het andere triestig of angstig. 

Misselijkheid

Misselijkheid komt vooral de eerste 3 maanden van de zwangerschap voor. 

 • Neem een licht ontbijt;
 • Eet overdag verschillende kleine porties;
 • Drink de hele dag voldoende water;
 • Ga naar een dokter als u meer dan 3 keer per dag moet overgeven. 

Het kan ook helpen om:

 • Iets kleins te eten voor u uit bed stapt of gaat slapen; 
 • Wat melk of gemberthee te drinken.

Vermoeidheid

Vooral in het begin van de zwangerschap zijn vrouwen vaak moe.

 • Rust veel;
 • Ga naar een dokter om na te gaan of uw bloed voldoende ijzer bevat. 

Op het einde van de zwangerschap kunnen emotionele stress en slaaptekort door, bijvoorbeeld, de bewegingen van de baby, spierkrampen, vaak moeten plassen,...vermoeidheid veroorzaken.

Constipatie

De spieren in de darmen zijn meer ontspannen en werken trager tijdens de zwangerschap. Dit kan constipatie veroorzaken.

 • Drink veel water (1,5 - 2 liter per dag);
 • Drink vers sinaasappelsap;
 • Eet veel vezels (bijvoorbeeld: volkorenbrood);
 • Blijf actief (beweeg minstens 30 minuten per dag).

Ontstoken tandvlees

Veranderingen in de hormonen tijdens de zwangerschap verhogen de bloedtoevoer naar het tandvlees. Daardoor kan het tandvlees gevoeliger, geïrriteerd, gezwollen zijn en gaat het bloeden.  

 • Poets uw tanden 3 keer per dag; 
 • Ga naar een tandarts als uw tandvlees blijft bloeden. 

Zwangerschapsstriemen

Zwangerschapsstriemen zijn roze of bruinachtige strepen in de huid van de buik, borsten of heupen. De zwangerschapsstriemen ontstaan door het uitrekken van de huid. Na de zwangerschap worden de striemen lichter, maar ze blijven een beetje zichtbaar.

U kunt uw buik insmeren met hydraterende crème of olie.

Pijnlijke/gezwollen benen en voeten

De meeste zwangere vrouwen hebben last van gezwollen benen en voeten, vooral tegen het einde van de zwangerschap. Gezwollen benen en voeten ontstaan door de verhoogde druk van de baarmoeder op de aderen en de toegenomen hoeveelheid bloed in het lichaam.

Leg uw benen omhoog, wanneer u zit en drink voldoende.

Rugpijn

Rugpijn ontstaat meestal door het toegenomen gewicht van de baarmoeder en de veranderingen in de hormonen.

 • Zit rechtop;
 • Buig door uw knieën als u zware voorwerpen opheft;
 • Draag geen hoge hakken;
 • Doe lichte sporten. bijvoorbeeld: wandelen, zwemmen of fietsen.

Na de bevalling

Het kan dat uw lichaam er na de bevalling nooit meer hetzelfde uit zal zien als voor de zwangerschap. Bijvoorbeeld: uw gewicht, de vorm van uw buik en uw borsten kunnen anders zijn dan daarvoor. 

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Aquarelle
Prenatal and postnatal care for women who migrated to Belgium
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Free prenatal care
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Free prenatal care
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Free prenatal care
078 150 100
Kind en Gezin
Assistance to (prospective) parents with information, practical tips and medical follow-up until the child is 3 years of age. Services are for free.
078 150 100
More health professionals

Dictionary and translations