Të ngelesh shtatzënë në një moshë të re

Shumë pjellore

Një grua është shumë pjellore kur është e re, pasi të ketë pasur një ovulacion për herë të parë (ciklin e parë). Nga ovulacioni i saj i parë, një grua është pjellore rreth 6 ditë çdo muaj

Edhe kur një grua bën seks për herë të parë ajo mund të mbetet shtatzënë.

Më shumë rreziqe për nënën dhe foshnjën

Nëse një grua është shtatzënë dhe nën 20 vjeç, ajo ka një rrezik më të lartë për të pasur një lindje të vështirë.

Foshnja mund të rrezikojë:

 • Lindje e parakohshme;
 • Peshë e vogël e lindjes (rrezik më i madh për sëmundje).

Jeta ndryshon kur të kesh një foshnjë

Nëse jeni ende e re dhe po mendoni të keni një fëmijë, duhet të dini se:

 • Do të keni më pak kohë për shkollë, punë ose hobe;
 • Të kesh një fëmijë është shumë e kushtueshme.
 • Marrëdhënia juaj me partnerin , prindërit dhe shokët tuaj do ndryshojë. Foshnja juaj vjen i pari.
 • Mund t'ju duhet të shikoni për një tjetër vend për të jetuar.

Kontracepsioni

Ju dhe partneri juaj mund të vendosni se sa fëmijë doni dhe kur. Ky quhet planifikim familjar. Mund ta bëni këtë duke përdorur kontracepsion.

Shtatzënia e paplanifikuar

Nëse jeni shtatzëne po nuk kishit në plan të ishit, keni alternativa të ndryshme. Mund t'u kërkoni prindërve tuaj, familjes dhe shokëve ndihmë. Mos u ndjeni e turpëruar. Kjo mund t'i ndodhë kujtdo. Gjithashtu ju mund të kërkoni ndihmë profesionale dhe këshilla.

Zwanger worden op jonge leeftijd

Zeer vruchtbaar

Een vrouw is zeer vruchtbaar als ze jong is en haar eerste eisprong heeft gehad (eerste cyclus). Na de eerste eisprong is een vrouw elke maand ongeveer 6 dagen vruchtbaar.

Een vrouw kan zwanger worden als ze voor de eerste keer seks heeft.

Meer risico's voor moeder en baby

Als een vrouw voor haar 20ste zwanger wordt, loopt ze een groter risico op een moeilijke bevalling.

De baby heeft meer risico op:

 • Een vroegtijdige geboorte;
 • Een lager geboortegewicht; (groter risico op ziekte).

Veranderingen wanneer u een baby heeft

Als u nog jong bent en aan kinderen denkt, besef dan dat:

 • U minder tijd heeft voor school, werk en hobby’s;
 • Een kind erg duur is;
 • Uw relaties met uw partner, ouders en vrienden veranderen. Uw baby komt op de eerste plaats;
 • U misschien op zoek moet naar een nieuwe woonst. 

Anticonceptie

U en uw partner kunnen zelf beslissen wanneer en hoeveel kinderen jullie willen. Dit heet gezinsplanning. U kunt dit doen met anticonceptie

Ongeplande zwangerschap

Als u ongepland zwanger bent, dan heeft u verschillende keuzes. U kunt uw ouders, familie en vrienden om hulp vragen. Schaam u niet. Dit kan iedereen overkomen. U kunt ook hulp en advies vragen aan professionele hulpverleners

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
LUNA abortuscentrum Gent
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
02 629 23 40
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Parel
Ndihmë për pyetjet rreth shtatzënisë dhe prindërimit në moshë të re.
0484 44 01 60