Wat doen bij een ongeplande zwangerschap?

Als u ongepland zwanger bent, heeft u 3 opties. U beslist vrij welke optie u kiest:

Als u beslist om de zwangerschap uit te dragen, kunt u:  

 • de baby houden:
  Wanneer u ervoor kiest de baby te houden moet u van alles regelen en klaarmaken vóór en ook na de geboorte van uw kind. Maak zo snel mogelijk een afspraak met uw huisarts of gynaecoloog
 • de baby afstaan voor adoptie:
  o    Let op voor onbetrouwbare organisaties. Neem enkel contact op met officiële adoptiebureaus.
  o    In Nederland en Frankrijk kunnen vrouwen anoniem bevallen. Ze kunnen bevallen zonder dat ze hun naam moeten geven of ze kunnen een pseudoniem geven. In België kunnen vrouwen niet anoniem bevallen.
  o    In België (Antwerpen) bestaat het vondelingenluik. In een noodsituatie kan de baby hier veilig worden achtergelaten. 

Als u zwanger bent en u wil geen baby krijgen, kunt u de zwangerschap beëindigen met een abortus. Abortus is mogelijk tot 12 weken in de zwangerschap. Dit is 14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie. Voordat u een abortus kunt laten uitvoeren, moet u op consultatiegesprek komen. Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd vindt de abortus plaats.

Anticonceptie

Om een ongeplande zwangerschap te voorkomen, kunt u anticonceptie gebruiken. 

What to do in the event of an unintended pregnancy?

If you are pregnant but did not plan to be, you have 3 options. You can freely decide which option to choose:

If you decide to continue the pregnancy, you can:

 • keep the baby:
  If you choose to keep the baby, you must arrange and prepare everything before and after the birth of your child. Make an appointment with your family doctor or gynaecologist as soon as possible.
 • give up the baby for adoption:
  o Be aware of unreliable organisations. Consult official adoption agencies only.
  o In the Netherlands and France, women can give birth anonymously. They do not have to give their name when they give birth or they can use a pseudonym. In Belgium, women cannot deliver anonymously.
  o In Belgium (Antwerp), there is the baby hatch. You can safely leave the baby here in an emergency situation.

If you are pregnant and do not want to have a baby, you can terminate the pregnancy by getting an abortion. Abortion is possible until the 12th week of pregnancy. This is 14 weeks after the 1st day of your last menstrual period. Before you can get an abortion, you have to attend a counselling session. There is a legal reflection period of 6 days after this session. The abortion is performed after this reflection period.

Contraception

To prevent an unintended pregnancy, you can use contraception.

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
Gynaecoloog
In België kunt u rechtstreeks bij de gynaecoloog een afspraak maken, ook zonder doorverwijzing van de huisdokter. Uw huisdokter kan u wel helpen een gynaecoloog te vinden.
Fara
Fara luistert, informeert en begeleidt bij zwangerschapskeuzes. Hulp bij ongeplande zwangerschap, zwangerschap op jonge leeftijd, testen voor de geboorte, en verwerking na abortus.
016 38 69 50 (9-16u)
Parel
Hulp bij vragen over zwangerschap en over ouderschap op jonge leeftijd.
0484 44 01 60
LUNA abortuscentrum Gent
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap
02 629 23 40
Franstalig abortuscentrum
Abortuscentrum voor een legale abortus of hulp bij een ongeplande zwangerschap. Vind een centrum in uw buurt:
Vlaams Centrum voor Adoptie
Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie. Informatie over adoptie en hulp bij de verschillende adoptieprocedures
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Monday and Wednesday 14-16h, Tuesday and Thursday 9.30-12h)
Adoptiehuis
Bemiddeling bij adoptie
03 232 24 52
Steunpunt Adoptie vzw
Informatie over adoptie
078 15 13 27