Какво трябва да направите в случай на непредвидена бременност?

Ако сте бременна, но не сте го планирали, пред вас има 3 възможности. Можете да решите свободно коя възможност да изберете:

Ако решите да продължите бременността, можете:

 • да задържите детето:
  Ако изберете да задържите детето, трябва да уредите и подготвите всичко преди и след раждането на вашето дете. Запишете час при семейния си лекар или гинеколог, колкото е възможно по-скоро.
 • да дадете детето за осиновяване:
  o Внимавайте с ненадеждни организации. Консултирайте се само с официални агенции за осиновяване.
  o В Нидерландия и Франция жените могат да родят анонимно. От тях не се изисква да разкрият името си, когато раждат или могат да използват псевдоним. В Белгия жените не могат да раждат анонимно.
  o В Белгия (Антверпен) има дом за изоставени деца. Можете да оставите детето в безопасност там при извънредна ситуация.

Ако сте бременна и не желаете детето, можете да прекратите бременността чрез аборт. Абортът е възможен до 12-та седмица от бременността. Това е 14 седмици след 1-ия ден от последната ви менструация. Преди да може да направите аборт, трябва да посетите психологическа консултация. Има законно време за размисъл от 6 дни след тази сесия. Абортът се извършва след изтичане на този срок.

Контрацепция

За да не допускате непредвидена бременност, можете да използвате контрацепция.

Wat doen bij een ongeplande zwangerschap?

Als u ongepland zwanger bent, heeft u 3 opties. U beslist vrij welke optie u kiest:

Als u beslist om de zwangerschap uit te dragen, kunt u:  

 • de baby houden:
  Wanneer u ervoor kiest de baby te houden moet u van alles regelen en klaarmaken vóór en ook na de geboorte van uw kind. Maak zo snel mogelijk een afspraak met uw huisarts of gynaecoloog
 • de baby afstaan voor adoptie:
  o    Let op voor onbetrouwbare organisaties. Neem enkel contact op met officiële adoptiebureaus.
  o    In Nederland en Frankrijk kunnen vrouwen anoniem bevallen. Ze kunnen bevallen zonder dat ze hun naam moeten geven of ze kunnen een pseudoniem geven. In België kunnen vrouwen niet anoniem bevallen.
  o    In België (Antwerpen) bestaat het vondelingenluik. In een noodsituatie kan de baby hier veilig worden achtergelaten. 

Als u zwanger bent en u wil geen baby krijgen, kunt u de zwangerschap beëindigen met een abortus. Abortus is mogelijk tot 12 weken in de zwangerschap. Dit is 14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie. Voordat u een abortus kunt laten uitvoeren, moet u op consultatiegesprek komen. Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd vindt de abortus plaats.

Anticonceptie

Om een ongeplande zwangerschap te voorkomen, kunt u anticonceptie gebruiken. 

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Fara
Fara ви изслушва, предоставя информация и ви напътства за изборите ви по време на бременност. Помощ при непредвидена бременност, майчинство и бащинство в ранна възраст, тестове преди раждане и справянето след аборт.
016 38 69 50 (9:00–16:00 ч.)
Parel
Помощ при въпроси относно бременност, майчинство и бащинство в млада възраст.
0484 44 01 60
LUNA abortuscentrum Gent
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
02 629 23 40
Клиника за аборти с френскоговорещ персонал
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност. Намерете клиника във вашия квартал:
Vlaams Centrum voor Adoptie
Централен орган за осиновяване във Фландрия – информация за осиновяване и помощ при процедури по осиновяване
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Понеделник и сряда 14-16 ч., вторник и четвъртък 9.30-12 ч.)
Gewenst Kind
Посреднически услуги при осиновяване
03 232 24 52
Steunpunt Adoptie vzw
Информация за осиновяване
078 15 13 27