Çfarë të bëj nëse më ndodh një shtatzëni e paplanifikuar?

Nëse jeni shtatzënë pa e planifikuar që të ishit, keni 3 mundësi. Mund të vendosni lirisht se cilin opsion të zgjidhni:

Nëse vendosni ta vazhdoni shtatzëninë, ju mund:

 • ta mbani foshnjën:
  Nëse vendosni ta mbani foshnjën, duhet të organizoni dhe të përgatisni gjithçka para dhe pas lindjes së fëmijës suaj. Lini një takim me mjekun e familjes ose gjinekologun tuaj sa më shpejt të jetë e mundur.
 • ta jepni foshnjën për adoptim:
  o Kujdes nga organizatat e dyshimta. Këshillohuni vetëm me agjencitë zyrtare të adoptimit.
  o Në Holandë dhe Francë, gratë mund të lindin anonimisht. Ato nuk duhet të japin emrin e tyre kur lindin ose mund të përdorin një pseudonim. Në Belgjikë, gratë s'mund të lindin në mënyrë anonime.
  o Në Belgjikë (Antuerp), ekziston kutiza e foshnjave. Mund ta lini pa rrezik foshnjën këtu në një situatë urgjente.

Nëse jeni shtatzënë dhe nuk doni të bëni fëmijë, ju mund t'i jepni fund shtatzënisë duke bërë abortim. Abortimi është i mundur deri në javën e 12-të të shtatzënisë. Kjo do të thotë 14 javë pas ditës së 1-rë të ciklit menstrual të fundit. Para se të bëni një abortim, duhet të merrni pjesë në një seancë këshillimi. Ekziston me ligj një periudhë reflektimi prej 6 ditësh pas kësaj seance. Abortimi kryhet pas kësaj periudhe reflektimi.

Kontracepsioni

Për të parandaluar një shtatzëni të paplanifikuar, mund të përdorni kontracepsion.

Wat doen bij een ongeplande zwangerschap?

Als u ongepland zwanger bent, heeft u 3 opties. U beslist vrij welke optie u kiest:

Als u beslist om de zwangerschap uit te dragen, kunt u:  

 • de baby houden:
  Wanneer u ervoor kiest de baby te houden moet u van alles regelen en klaarmaken vóór en ook na de geboorte van uw kind. Maak zo snel mogelijk een afspraak met uw huisarts of gynaecoloog
 • de baby afstaan voor adoptie:
  o    Let op voor onbetrouwbare organisaties. Neem enkel contact op met officiële adoptiebureaus.
  o    In Nederland en Frankrijk kunnen vrouwen anoniem bevallen. Ze kunnen bevallen zonder dat ze hun naam moeten geven of ze kunnen een pseudoniem geven. In België kunnen vrouwen niet anoniem bevallen.
  o    In België (Antwerpen) bestaat het vondelingenluik. In een noodsituatie kan de baby hier veilig worden achtergelaten. 

Als u zwanger bent en u wil geen baby krijgen, kunt u de zwangerschap beëindigen met een abortus. Abortus is mogelijk tot 12 weken in de zwangerschap. Dit is 14 weken na de 1ste dag van uw laatste menstruatie. Voordat u een abortus kunt laten uitvoeren, moet u op consultatiegesprek komen. Vanaf dit gesprek gaat een wettelijke bedenktijd van 6 dagen in. Na deze bedenktijd vindt de abortus plaats.

Anticonceptie

Om een ongeplande zwangerschap te voorkomen, kunt u anticonceptie gebruiken. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
Gjinekologu
Në Belgjikë, mund të mbyllni një takim drejtpërdrejt me gjinekologun pa rekomandim nga mjeku juaj i familjes. Por, mjeku juaj i familjes mund t'ju ndihmojë të gjeni një gjinekolog.
Fara
Fara dëgjon, siguron informacion dhe ju këshillon me alternativa të shtatzënisë. Mbështetje për shtatzëni të padëshiruar, prindër të rinj, kontrolle para lindjes së fëmijës dhe përballimin e një aborti.
016 38 69 50 (9-16h)
Parel
Ndihmë për pyetjet rreth shtatzënisë dhe prindërimit në moshë të re.
0484 44 01 60
LUNA abortuscentrum Gent
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar
02 629 23 40
Klinikë abortimi ku flitet frëngjisht
Klinikë abortimi për abortim të ligjshëm ose ndihmë për shtatzëninë e padëshiruar. Gjeni një klinikë në lagjen tuaj:
Vlaams Centrum voor Adoptie
Autoriteti qendror flamand për adoptimin - Informacion për adoptimin dhe ndihmë për procedurat e adoptimit
02 533 14 76, 02 533 14 77 (Të hënën dhe të mërkurën 14:00-16:00, të martën dhe të enjten 9:30-12:00)
Gewenst Kind
Shërbime të ndërmjetësimit për adoptimin
03 232 24 52
Steunpunt Adoptie vzw
Informacion lidhur me adoptimin
078 15 13 27