Забременяване в ранна възраст

Много плодовита

Жената е много плодовита, когато е млада и след като е получила първата си овулация (първи цикъл). От първата овулация нататък жената е плодовита приблизително 6 дни всеки месец

Дори когато жената прави секс за първи път, тя може да забременее.

Допълнителни рискове за майката и детето

Ако жената е бременна и е на възраст под 20 години, съществува по-висок риск от тежко раждане.

За детето може да има риск:

 • Да се роди преждевременно;
 • Да има ниско тегло при раждане (по-голям риск от заболяване).

Животът се променя, когато се появи детето

Ако все още сте млада и обмисляте да имате дете, трябва да знаете, че:

 • Ще имате по-малко време за училище, работа и хоби;
 • Грижата за детето изисква средства.
 • Отношението ви с партньора, родителите и приятелите ще се промени. Вашето дете е на първо място.
 • Може да се наложи да потърсите друго място за живеене.

Контрацепция

Вие и вашият партньор може да решите колко деца да имате и кога. Това се нарича семейно планиране. Може да правите това, като използвате контрацепция.

Непредвидена бременност

Ако сте бременна, но не сте го планирали, пред вас има различни възможности. Може да поискате от вашите родители, семейството си и приятелите помощ. Не трябва да се срамувате от това. Това може да се случи на всеки. Вие също така може да потърсите професионална помощ и съвет.

Zwanger worden op jonge leeftijd

Zeer vruchtbaar

Een vrouw is zeer vruchtbaar als ze jong is en haar eerste eisprong heeft gehad (eerste cyclus). Na de eerste eisprong is een vrouw elke maand ongeveer 6 dagen vruchtbaar.

Een vrouw kan zwanger worden als ze voor de eerste keer seks heeft.

Meer risico's voor moeder en baby

Als een vrouw voor haar 20ste zwanger wordt, loopt ze een groter risico op een moeilijke bevalling.

De baby heeft meer risico op:

 • Een vroegtijdige geboorte;
 • Een lager geboortegewicht; (groter risico op ziekte).

Veranderingen wanneer u een baby heeft

Als u nog jong bent en aan kinderen denkt, besef dan dat:

 • U minder tijd heeft voor school, werk en hobby’s;
 • Een kind erg duur is;
 • Uw relaties met uw partner, ouders en vrienden veranderen. Uw baby komt op de eerste plaats;
 • U misschien op zoek moet naar een nieuwe woonst. 

Anticonceptie

U en uw partner kunnen zelf beslissen wanneer en hoeveel kinderen jullie willen. Dit heet gezinsplanning. U kunt dit doen met anticonceptie

Ongeplande zwangerschap

Als u ongepland zwanger bent, dan heeft u verschillende keuzes. U kunt uw ouders, familie en vrienden om hulp vragen. Schaam u niet. Dit kan iedereen overkomen. U kunt ook hulp en advies vragen aan professionele hulpverleners

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
Fara
Fara ви изслушва, предоставя информация и ви напътства за изборите ви по време на бременност. Помощ при непредвидена бременност, майчинство и бащинство в ранна възраст, тестове преди раждане и справянето след аборт.
016 38 69 50 (9:00–16:00 ч.)
LUNA abortuscentrum Gent
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
09 233 64 92
LUNA abortuscentrum Hasselt
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
011 23 29 91
LUNA abortuscentrum Oostende
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
059 80 57 11
LUNA abortuscentrum Antwerpen
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
03 226 25 25
Sjerp-Dilemma (VUB)
Клиника за аборти за законни аборти или помощ при непредвидена бременност
02 629 23 40
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Parel
Помощ при въпроси относно бременност, майчинство и бащинство в млада възраст.
0484 44 01 60