Pornografia

Në Belgjikë është e ligjshme të shohësh, blesh dhe prodhosh pornografi nën kushte të caktuara. Megjithatë, ka dënime të rënda për të shikuar, poseduar, prodhuar ose shpërndarë pornografinë e fëmijëve.

Çfarë është e ligjshme?

Është e ligjshme të:

 • shikoni privatisht pornografi të ligjshme;
 • blini pornografi të ligjshme;
 • prodhoni pornografi, për aq kohë sa është pornografi e ligjshme dhe pjesëmarrës të rritur bien dakord.

Çfarë është e paligjshme?

Është e paligjshme të:

 • prodhoni pornografi pa pëlqimin e pjesëmarrësve të rritur;
 • prodhoni pornografi për të shpërndarë ose shitur atë;
 • bëjnë pornografi të fëmijëve; kjo do të thotë pornografi që përfshin persona më të rinj se 18 vjeç;
 • blini, shkarkoni ose shikoni pornografi të fëmijëve.

Dënimet:

 • Shkarkim i pornografisë së fëmijëve dënohet me 1 muaj deri në 1 vit burg.
 • Prodhimi, shpërndarja apo shitja e pornografisë së fëmijëve dënohet me 5 deri në 10 vjet burg.

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van kinderpornografie wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • legale pornografie te kopen;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te maken om te verdelen of verkopen;
 • kinderpornografie te maken (pornografie met personen onder 18 jaar);
 • kinderpornografie te kopen, downloaden of bekijken.

Straffen:

 • Op het downloaden van kinderpornografie staan gevangenisstraffen van 1 maand tot 1 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van kinderpornografie staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Violett Antwerpen
Kujdes shëndetësor dhe mbështetje për prostitutat, si dhe testim për IST dhe HIV
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Ndihmë për punonjësit e seksit, si dhe testim për IST dhe HIV
09 233 47 67
Espace P - Brussel
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
02 219 98 74
Espace P - Arlon
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
0474 13 86 54
Espace P - Liège
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 221 05 09
Espace P - Mons
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
065 8470 09
Espace P - Namur
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
081 77 68 21, 081 72 16 21