Pornografia

Në Belgjikë është e lejuar nën disa kushte të caktuara të shohësh, blesh ose prodhosh pornografi. Megjithatë, ka një dënim të ashpër për shikimin, posedimin, prodhimin ose shpërndarjen e imazheve të abuzimit të fëmijëve (pornografia e fëmijëve).

Çfarë është e ligjshme?

Është e ligjshme të:

 • shikoni privatisht pornografi të ligjshme;
 • të paguani për pornografi të ligjshme;
 • prodhoni pornografi, për aq kohë sa është pornografi e ligjshme dhe pjesëmarrësit e rritur bien dakord.

Çfarë është e paligjshme?

Është e paligjshme të:

 • prodhoni pornografi pa pëlqimin e pjesëmarrësve të rritur;
 • shpërndani pornografi pa pëlqimin e pjesëmarrësve, edhe nëse ata kanë dhënë pëlqimin që të merren imazhet/videot; 
 • shpërndani imazhe/video të akteve seksuale të dënueshme, si përdhunim ose seks me kafshë; 
 • merrni ose të shpërndani imazhe/video të abuzimit seksual të të miturve (pornografi për fëmijë; pornografi që përfshin njerëz më të rinj se 18 vjeç); 
 • blini, shkarkoni ose shikoni imazhe/video të abuzimit seksual (pornografi për fëmijë). 

Dënimet:

 • Dënime me burg minimalisht nga 1 deri në 5 vjet për shikimin dhe shkarkimin e imazheve/videove të abuzimit seksual të të miturve.
 • Prodhimi, shpërndarja ose shitja e imazheve/videove të abuzimit seksual të të miturve dënohet me burgim nga 5 deri në 10 vjet.  

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • te betalen voor legale pornografie;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te verspreiden zonder toestemming van de deelnemers, ook al gaven die toestemming om de beelden te maken; 
 • beelden te verspreiden van strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting of seks met dieren; 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te maken of verspreiden (pornografie met personen onder 18 jaar); 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te kopen, downloaden of bekijken. 

Straffen:

 • Op het bekijken en downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van minimum 1 jaar tot 5 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.  

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
1712
Numër telefoni pa pagesë për përgjigje ndaj të gjitha pyetjeve lidhur me dhunën.
1712 (9:00-17:00)
Violett Antwerpen
Kujdes shëndetësor dhe mbështetje për prostitutat, si dhe testim për IST dhe HIV
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
Ndihmë për punonjësit e seksit, si dhe testim për IST dhe HIV
09 233 47 67
Espace P - Brussel
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
02 219 98 74
Espace P - Arlon
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
0474 13 86 54
Espace P - Liège
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
04 221 05 09
Espace P - Mons
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
065 8470 09
Espace P - Namur
Testim për HIV dhe IST, ndihmë mjekësore dhe psikosociale për punonjësit e seksit
081 77 68 21, 081 72 16 21