پورنوگرافی

در بلژیک خرید یا تولید پورنوگرافی تحت شرایط خاصی مجاز است. اما در مورد تماشا، پردازش، تولید یا پخش تصاویر کودک‌آزاری (پورنوگرافی کودکان) مجازات‌های متعددی وجود دارد.

چه چیزی قانونی است؟

این موارد قانونی هستند:

 • تماشای خصوصی پورنوگرافی مجاز؛
 • خریداری پورنوگرافی مجاز؛
 • تولید پورنوگرافی  منوط بر اینکه پورنوگرافی مجاز و شرکت‌کنندگان آن بالغ باشند و تولید با رضایت آنها انجام شده باشد.

چه چیزی غیرقانونی است؟

این موارد غیرقانونی هستند:

 • تولید پورنوگرافی بدون رضایت شرکت‌کنندگان بزرگسالی که در آن شرکت کرده‌اند؛
 • پخش پورنوگرافی بدون رضایت شرکت‌کنندگان، حتی اگر آنها به تهیه تصویر یا ویدئو رضایت داده باشند؛ 
 • پخش تصاویر یا ویدئوهایی که حاوی عمل‌های جنسی مُجرمانه هستند، برای مثال تجاوز جنسی یا سکس با حیوانات؛ 
 • تهیه یا پخش تصاویر یا ویدئو از آزار جنسی کودکان خردسال (پورنوگرافی کودکان؛ پورنوگرافی با حضور افراد زیر 18 سال)؛ 
 • خریداری، دانلود یا تماشای تصاویر یا ویدئوهای آزار جنسی (پورنوگرافی کودکان). 

مجازات‌ها:

 • مجازات حبس از 1 تا 5 سال برای تماشا و دانلود تصاویر یا ویدئوهای مربوط به آزار جنسی کودکان خردسال.
 • برای تولید، پخش یا فروش تصاویر یا ویدئوهای آزار جنسی کودکان مجازاتی از 5 تا 10 سال حبس مقرر شده است  

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • te betalen voor legale pornografie;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te verspreiden zonder toestemming van de deelnemers, ook al gaven die toestemming om de beelden te maken; 
 • beelden te verspreiden van strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting of seks met dieren; 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te maken of verspreiden (pornografie met personen onder 18 jaar); 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te kopen, downloaden of bekijken. 

Straffen:

 • Op het bekijken en downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van minimum 1 jaar tot 5 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.  

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
1712
شماره تلفن رایگان برای پاسخگویی به همه پرسش های مربوط به خشونت.
1712 (ساعت 9 صبح تا 5 بعد از ظهر)
Violett Antwerpen
خدمات درمانی و پشتیبانی به فاحشه‌ها، همچنین آزمایش STI و HIV
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
کمک برای کارگران جنسی، همچنین آزمایش STI و HIV
09/233.47.67
Espace P - Brussel
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
02 219 98 74
Espace P - Arlon
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
0474 13 86 54
Espace P - Liège
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
04 221 05 09
Espace P - Mons
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
065 8470 09
Espace P - Namur
آزمایش HIV و STI، کمک پزشکی و روانپزشکی برای کارگران جنسی
081 77 68 21, 081 72 16 21