Pornografi

Belçika’da belirli koþullar altýnda pornografi izleme, satýn alma veya üretme serbesttir. Ancak, çocuk istismarý görüntülerini (çocuk pornografisi) izlemek, bulundurmak, üretmek veya daðýtmak þiddetli þekilde cezalandýrýlýr.

Neler yasaldýr?

Aþaðýdakiler yasaldýr:

 • Yasal pornografiyi þahsen izlemek;
 • yasal pornografi için ödeme yapmak;
 • yasal bir pornografi olduðu ve yetiþkin katýlýmcýlarýn kabul ettiði sürece pornografi üretmek.

Neler yasal deðildir?

Aþaðýdakiler yasal deðildir:

 • yetiþkin katýlýmcýlarýn rýzasý olmadan pornografi üretmek;
 • görüntülerin/videolarýn çekilmesine rýza vermiþ olsalar bile, katýlýmcýlarýn rýzasý olmadan pornografi daðýtmak; 
 • tecavüz veya hayvanlarla cinsel iliþki gibi cezalandýrýlabilir cinsel eylemlerin görüntülerini/videolarýný daðýtmak; 
 • reþit olmayan kiþilerin cinsel istismarýna iliþkin (çocuk pornografisi; 18 yaþýndan küçükleri içeren pornografi) görüntüleri/videolarý çekmek veya daðýtmak; 
 • cinsel istismar (çocuk pornografisi) görüntülerini/videolarýný satýn almak, indirmek veya izlemek. 

Cezalar:

 • Reþit olmayanlarýn cinsel istismarýna iliþkin görüntüleri/videolarý izlemek ve indirmek 1 yýldan 5 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.
 • Reþit olmayanlarýn cinsel istismarýna iliþkin görüntülerin/videolarýn üretilmesi, daðýtýlmasý veya satýlmasý 5 yýldan 10 yýla kadar hapis cezasý ile cezalandýrýlýr.  

Pornografie

In België is het onder bepaalde voorwaarden toegestaan om pornografie te bekijken, kopen en maken. Het bekijken, bezitten, maken of verdelen van misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) wordt streng bestraft.

Wat is legaal?

Het is toegestaan om:

 • privé legale pornografie te bekijken;
 • te betalen voor legale pornografie;
 • pornografie te maken, als het legale pornografie is en de volwassen deelnemers akkoord gaan.

Wat is illegaal?

Het is illegaal om:

 • pornografie te maken zonder de toestemming van de volwassen deelnemers;
 • pornografie te verspreiden zonder toestemming van de deelnemers, ook al gaven die toestemming om de beelden te maken; 
 • beelden te verspreiden van strafbare seksuele handelingen zoals verkrachting of seks met dieren; 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te maken of verspreiden (pornografie met personen onder 18 jaar); 
 • seksuele misbruikbeelden van minderjarigen (kinderpornografie) te kopen, downloaden of bekijken. 

Straffen:

 • Op het bekijken en downloaden van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van minimum 1 jaar tot 5 jaar.
 • Op het maken, verdelen of verkopen van seksuele misbruikbeelden van minderjarigen staan gevangenisstraffen van 5 tot 10 jaar.  

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
1712
Şiddet olayları hakkında tüm sorularınızın cevaplanması için ücretsiz arama hattı.
1712 (9-17 saatleri arası)
Violett Antwerpen
STI ve HIV testleri de dahil, fahişeler için sağlık hizmetleri ve destek
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Violett Gent
STI ve HIV testleri de dahil, seks işçileri için destek
09 233 47 67
Espace P - Brussel
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
02 219 98 74
Espace P - Arlon
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
0474 13 86 54
Espace P - Liège
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
04 221 05 09
Espace P - Mons
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
065 8470 09
Espace P - Namur
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
081 77 68 21, 081 72 16 21