Sexul la vârste fragede

Belgia are o lege care protejeazã tinerii de implicarea în raporturi sexuale atunci când sunt prea tineri pentru a lua o decizie corectã. Este vorba de legea privind vârsta legalã de consim?ãmânt.

În Belgia, vârsta legalã pentru consim?ãmântul pentru raporturi sexuale este 16 ani. Înainte de aceastã vârstã, raporturile sexuale sunt  interzise. Existã o excep?ie. Între 14 ?i 16 ani, tinerii pot sã consimtã la acte sexuale (sex) cu condi?ia ca diferen?a de vârstã fa?ã de cealaltã persoanã sã nu fie mai mare de trei ani ?i sã nu existe o rela?ie de autoritate sau de custodie.

În practicã, aceste cazuri vor fi urmãrite penal doar dacã existã o diferen?ã considerabilã de vârstã între parteneri ?i/sau unul dintre parteneri nu a fost de acord sã facã sex. De exemplu: dacã cineva depune o plângere despre un bãiat de 15 ani ?i o fatã de 14 ani, care ambii au convenit sã aibã raporturi sexuale, nu se va deschide urmãrirea penalã, deoarece fapta nu este pedepsitã de lege. 

Un bãiat ?i o fatã în timpul primului contact sexual

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het verboden om geslachtsgemeenschap te hebben. Wel geldt een uitzondering. Tussen de leeftijd van 14 en 16 jaar kunnen jongeren wél toestemmen met seksuele handelingen (seks) zolang het leeftijdsverschil met de andere persoon niet meer dan drie jaar bedraagt en er geen gebruik wordt gemaakt van een gezags- of vertrouwensrelatie.

In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 jaar en een meisje van 14 jaar waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd want dit is niet strafbaar. 

Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW: