Sexul la vârste fragede

Belgia are o lege care protejează tinerii de implicarea în raporturi sexuale atunci când sunt prea tineri pentru a lua o decizie corectă. Este vorba de legea privind vârsta legală de consimțământ.

Vârsta legală de consimțământ este vârsta la care legea consideră că o persoană este capabilă să ia propriile decizii. În Belgia, vârsta legală pentru consimțământul pentru raporturi sexuale este 16 ani. Înainte de această vârstă, strict vorbind, raporturile sexuale sunt interzise.

Actele sexuale (sexul) între un adult (o persoană care a împlinit 18 ani) și o persoană care nu a împlinit încă 16 ani sunt considerate atentat la pudoare și sunt interzise prin lege

.

În practică, aceste cazuri vor fi urmărite penal doar dacă există o diferență considerabilă de vârstă între parteneri și/sau unul dintre parteneri nu a fost de acord să facă sex. De exemplu: dacă cineva depune o plângere despre un băiat de 15 ani și o fată de 14 ani, care ambii au convenit să aibă raporturi sexuale, nu se va deschide urmărirea penală.

Belgia dorește să schimbe această lege curând. O persoană își va putea da consimțământul pentru a întreține raporturi sexuale începând cu vârsta de 14 ani. Există, însă, 2 condiții:

  • Partenerul nu trebuie să fie mai mare cu mai mult de 5 ani.
  • Partenerul nu trebuie să dețină putere asupra persoanei mai tinere și nu trebuie să se afle într-o poziție de încredere.
Un băiat și o fată în timpul primului contact sexual

Seks op jonge leeftijd

In België is er een wet die jongeren beschermt tegen het hebben van geslachtsgemeenschap wanneer zij nog te jong zijn om een eigen beslissing te nemen. Dit is de wet op seksuele meerderjarigheid.

De seksuele meerderjarigheid is de leeftijd waarop iemand door de wet beschouwd wordt in staat te zijn zijn/haar eigen beslissingen te nemen. In België is de seksuele meerderjarigheid voor het hebben van geslachtsgemeenschap 16 jaar. Voor die leeftijd is het strikt genomen verboden om geslachtsgemeenschap te hebben.

Seksuele handelingen (seks) tussen een volwassene (persoon ouder dan 18 jaar) en een persoon jonger dan 16 jaar worden aangezien als aanranding en zijn strafbaar. In de praktijk wordt iemand alleen vervolgd wanneer er een beduidend leeftijdsverschil is tussen de partners en/of wanneer een van de partners er niet mee akkoord ging om seks te hebben. Als iemand bijvoorbeeld een klacht indient over een jongen van 15 en een meisje van 14 waarbij er sprake is van wederzijdse toestemming voor de geslachtsgemeenschap, zal niemand worden vervolgd. 

België wil deze wet binnenkort veranderen. Iemand kan dan toestemming geven voor geslachtsgemeenschap vanaf 14 jaar. Er zijn wel 2 voorwaarden:

  • De partner mag maximum 5 jaar ouder zijn.
  • De partner mag geen macht hebben over de jongere of mag geen vertrouwenspersoon zijn.
Een jongen en een meisje hebben voor de eerste keer seks

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW: