رشد جنین

بارداری حدود 9 ماه (40 هفته / 280 روز) طول می کشد.

1 تا 3 ماهگی

تخمکی که بارورشده است، به یک ارگانیسم پیچیده تبدیل می شود. پس از 3 تا 6 هفته، تمام اجزای اصلی بدن شروع به رشد می کنند.

پس از 6 هفته، قلب شروع به تپیدن می کند.

مغز، مایع نخاعی ستون فقرات، دستگاه تنفسی، دستگاه گوارش، اندام های تناسلی و سیستم ادراری شروع به کامل شدن می کنند.

بند ناف و جفت در محل خود قرار می گیرند.

4 تا 6 ماهگی

جنین به سرعت رشد می کند و مغز تا حد زیادی تکامل می یابد. جنین شروع به تکان خوردن می کند، مثلاَ: خم می شود، لگد می زند، چنگ می زند.
جنین می تواند ببلعد، بمکد و خمیازه بکشد.

پس از 4 ماه، دکتر یا متخصص زنان می تواند جنسیت نوزاد را به شما بگوید.

پس از 5 ماهگی، تکان خوردن جنین را احساس می کنید.

ناخن ها، پوست و موی بدن او ظاهر می شوند.

و جنین شروع به شنیدن می کند.

7 تا 9 ماهگی

جنین 3 برابر سنگین تر و دو برابر حجیم تر می شود.

او برای گرم ماندن، چربی؛ برای ساختن ماهیچه ها، پروتئین؛ برای رشد استخوان ها، کلسیم ؛و سایر مواد مغذی ضروری، مانند آهن را ذخیره می کند.

مغز به سرعت تکامل می یابد.

در انتهای بارداری، شش ها برای تنفس مستقل آماده هستند.

قبل از زایمان، جنین شروع به چرخیدن می کند و معمولاً در حالتی که سرش به پایین است، قرار می گیرد.

Groei van de foetus

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel wordt een complex organisme. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De hersenen, het ruggenmerg, het ademhalings- en spijsverteringssysteem, de geslachtsdelen en de urinewegen ontwikkelen zich.

De navelstreng en de moederkoek zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, stampen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en geeuwen.

Na 4 maanden kan de dokter of gynaecoloog het geslacht van de baby op de echografie zien. U kunt kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet.

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
مرکز مراقبت های بارداری رایگان
078 150 100
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100