Growth of the foetus

A pregnancy lasts about 9 months (40 weeks/ 280 days).

1 to 3 months

The fertilized egg cell becomes a complex organism. After 3 to 6 weeks, all basic body parts have started growing.

After 6 weeks, the heart starts beating.

The brain, spinal bone marrow, respiratory system, digestive system, sexual organs and urinary system develop.

The umbilical cord and placenta are in place.

4 to 6 months

The foetus grows quickly and the brain develops a lot. The foetus starts to move, for example: bending, kicking, grasping. The foetus can swallow, suck and yawn.

After 4 months, the doctor or gynaecologist can tell you the sex of the baby.

After about 5 months, you can feel the foetus move.

Nails, skin and body hair appear.

The foetus starts to hear.

7 to 9 months

The foetus becomes 3 times as heavy and twice as big.

The foetus stores fat to stay warm, proteins for muscle growth, calcium for bone growth and other essential nutrients such as iron.

The brain develops rapidly.

The lungs are ready for independent breathing by the end of the pregnancy.

The foetus turns around and usually lies with its head down shortly before delivery.

Groei van de foetus

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel wordt een complex organisme. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De hersenen, het ruggenmerg, het ademhalings- en spijsverteringssysteem, de geslachtsdelen en de urinewegen ontwikkelen zich.

De navelstreng en de moederkoek zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, stampen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en geeuwen.

Na 4 maanden kan de dokter of gynaecoloog het geslacht van de baby op de echografie zien. U kunt kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet.

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
Aquarelle
Prenatal and postnatal care for women who migrated to Belgium
02 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Free prenatal care
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Free prenatal care
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Free prenatal care
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Free prenatal care
078 150 100
Kind en Gezin
Assistance to (prospective) parents with information, practical tips and medical follow-up until the child is 3 years of age. Services are for free.
078 150 100