Развитие на плода

Една бременност продължава приблизително 9 месеца (40 седмици / 280 дни).

Между 1-ви и 3-ти месец

Оплодената яйцеклетка се превръща в сложен организъм. След период от 3 до 6 седмици всички основни части на тялото започват да растат.

След 6 седмици сърцето започва да бие.

Мозъкът, гръбначният костен мозък, дихателната система, храносмилателната система, половите органи и отделителната система се развиват.

Появяват се пъпната връв и плацентата.

Между 4-ти и 6-ти месец

Плодът нараства бързо и мозъкът се развива значително. Плодът започва да се движи, като например: свива се, рита, захваща се.
Плодът може да преглъща, смуче и да се прозява.

След 4 месеца лекарят или гинекологът може да ви каже какъв е полът на детето.

След около 5 месеца може да усетите как плодът се движи.

Появяват се нокти, кожа и окосмяване по тялото.

Плодът започва да чува.

Между 7-ми и 9-ти месец

Плодът става 3 пъти по-тежък и два пъти по-голям.

Той складира мазнини, което му осигурява топлина, протеин, за да изгражда мускули, калций за костите и други основни хранителни съставки като желязо.

Мозъкът се развива бързо.

Дробовете са готови за самостоятелно дишане в края на бременността.

Плодът се завърта и обикновено лежи с главата надолу преди раждането.

Groei van de foetus

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel wordt een complex organisme. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De hersenen, het ruggenmerg, het ademhalings- en spijsverteringssysteem, de geslachtsdelen en de urinewegen ontwikkelen zich.

De navelstreng en de moederkoek zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, stampen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en geeuwen.

Na 4 maanden kan de dokter of gynaecoloog het geslacht van de baby op de echografie zien. U kunt kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet.

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100