Rritja e fetusit

Një shtatzëni zgjat rreth 9 muaj (40 javë / 280 ditë).

1 deri në 3 muaj

Vezëza e fekonduar bëhet një organizëm kompleks. Pas 3 deri në 6 javë, gjithë pjesët bazë të trupit kanë filluar rritjen.

Pas 6 javësh, zemra fillon rrahjen.

Truri, palca kurrizore, sistemi i frymëmarrjes, sistemi tretës, organet seksuale dhe sistemi urinar zhvillohen.

Kordoni i kërthizës dhe placenta janë në vend.

4 deri në 6 muaj

Fetusi rritet shpejt dhe truri zhvillohet shumë. Fetusi fillon të lëvizë, për shembull: përkulje, shkelmim, shtrëngim.
Fetusi mund të gëlltisë, thithë dhe gogësijë.

Pas 4 muajsh, mjeku ose gjinekologu mund t'ju thotë seksin e foshnjës.

Pas 5 muajsh, ju mund të ndieni fetusin të lëvizë.

Thonjtë, lëkua dhe qimet e trupit shfaqen.

Fetusi fillon të dëgjojë.

7 deri në 9 muaj

Fetusi bëhet 3 herë më i rëndë dhe dy herë më i madh.

Grumbullon yndyrë për të qëndruar ngrohtë, proteina për të ndërtuar muskujt, kalcium për të rritur kockat dhe ushqyes të tjerë thelbësorë si hekur.

Truri zhvillohet shpejt.

Mushkëritë janë gati për frymëmarrje të pavarur në fund të shtatzënisë.

Fetusi rrotullohet dhe zakonisht qëndron me kokën e tij poshtë pak para lindjes.

Groei van de foetus

Een zwangerschap duurt ongeveer 9 maanden (40 weken/280 dagen).

Maand 1 tot 3

De bevruchte eicel wordt een complex organisme. Na 3 tot 6 weken beginnen alle lichaamsdelen te groeien.

Na 6 weken begint het hart te kloppen. 

De hersenen, het ruggenmerg, het ademhalings- en spijsverteringssysteem, de geslachtsdelen en de urinewegen ontwikkelen zich.

De navelstreng en de moederkoek zijn gevormd. 

Maand 4 tot 6

De foetus groeit snel en de hersenen ontwikkelen zich snel verder. De foetus begint te bewegen: draaien, stampen, grijpen. De foetus kan nu ook slikken, zuigen en geeuwen.

Na 4 maanden kan de dokter of gynaecoloog het geslacht van de baby op de echografie zien. U kunt kiezen of u het geslacht van uw foetus wilt weten of niet.

Na ongeveer 5 maanden kunt u de foetus voelen bewegen. 

De foetus krijgt nagels, huid en lichaamsbeharing. 

De foetus begint te horen. 

Maand 7 tot 9

De foetus wordt 3 keer zo zwaar en 2 keer zo groot.

De foetus slaat vet op om warm te blijven, proteïnen voor de spieropbouw, calcium voor de botopbouw, en andere essentiële voedingsstoffen zoals ijzer.

De hersenen ontwikkelen zich snel. 

De longen zijn klaar om zelfstandig te ademen tegen het einde van de zwangerschap.

De foetus draait rond en ligt vlak voor de bevalling gewoonlijk met het hoofd naar beneden.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Kujdes para lindjes falas
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Kujdes para lindjes falas
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Kujdes para lindjes falas
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Kujdes para lindjes falas
078 150 100
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100