Bir erkek veya bir kadın olmak

Seks

Çoğu kişi 1 fiziksel cinsiyetile doğar. Bir erkek veya bir kadın olarak doğarlar.

Bazı insanlar diğer cinse ait gibi hissederler. Bir kadının vücuduyla doğar, ancak daha çok bir erkek gibi hisseder veya bunun tam tersi olur. Veya her ikisini de bir miktar hissedebilirler. Buna transseksüellik denir.

Bazı kişiler, hem erkek hem de dişi cinsiyete ait özelliklere sahip olabilirler. Buna ara seksüellik denir.

Cinsiyet ve cinsiyet rolleri

Erkekler ve kadınların da toplumda rolleri vardır. Bunlar cinsiyet rolleri olarak adlandırılır. Cinsiyet, bir aile veya toplumun, bir erkek ve kadının nasıl davranması gerektiğiyle ilgili tüm beklentilerine karşılık gelmektedir.

Cinsiyet aşağıdaki sorulara cevap vermektedir:

  • Bir erkek veya kadın nasıl görünür?
  • Bir erkek veya kadın nasıl davranır?
  • Bir erkek veya kadın için tipik olan şeyler nelerdir?
  • Bir erkek veya kadın için hangi davranış kabul edilebilir veya kabul edilemezdir?

Bu roller ve beklentiler farklı kültürler ve toplumlarda çeşitlenebilir. Bunlar partnerler ve toplum tarafından aktarılır. Bu roller ve beklentiler zaman boyunca değişir ve daha çeşitli bir şekilde büyümektedir.

Erkeklerin ve kadınların ilişkilerde de farklı rolleri vardır. Erkeklerin ve kadınların rolleri eşit öneme sahiptir.

Cinsel eğilim

Kişiler farklı cinsel eğilimlere sahip olabilirler. Örneğin: heteroseksüellik (diğer cinsiyete ilgi duyma), homoseksüellik (aynı cinsiyete ilgi duyma) veya biseksüellik (her iki cinsiyete ilgi duyma). Birinin cinsel eğilimi yaşamı boyunca/değişebilir.

Man of vrouw zijn

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being (Genel Sağlık Merkezi) - Geçimsiz ilişkiler, tıbbi, ekonomik, idari, yasal veya maddi sorunlar, ailevi sorunlar gibi her türlü konuda destek Genel Sağlık Merkezleri şiddet ve istismar mağdurlarına da destek sağlar. Bir Genel Sağlık Merkezi bulun:
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
Wijkgezondheidscentrum
Aile hekimine gitmek yerine, bir Wijkgezondheidscentrum'a (halk sağlığı merkezine) gidin. Mahallenizde bir Wijkgezondheidscentrum bulun:
Ella
Evlilik göçü, karmaşık evlilikler ve ilişkiler, ve cinsiyet hakkında bilgilendirme
02 209 34 69
Kadın Erkek Eşitliği Enstitüsü
Seks ve cinsel kimlik ayrımcılığına ilişkin şikayetlerinizi buradan iletebilirsiniz.
02 233 41 75
Merhaba
Göçmen kökenli olup aynı cinsiyetteki insanlardan hoşlananlar ve/veya cinsel eğilimleri veya cinsel kimlikleri hakkında soruları olan insanlara yardım için faaliyet gösteren kuruluş.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)