A fi bărbat sau a fi femeie

Sexul

Majoritatea oamenilor se nasc cu 1 sex fizic. Se nasc fie bărbați, fie femei.

Unele persoane simt că aparțin celuilalt sex. Acestea se nasc cu corp de femeie dar se simt mai mult bărbați sau invers. Sau se pot simți câte un pic din fiecare. Aceasta se numește transsexualitate.

Unele persoane au caracteristici ale ambelor sexe. Aceasta se numește intersexualitate.

Genul și rolul social al sexelor

Bărbații și femeile au și roluri în societate. Acestea se numesc rolurile sociale ale sexelor. Genul se referă la toate așteptările pe care familia sau societatea le are cu privire la modul în care ar trebui să se comporte bărbații și femeile.

Genul oferă răspunsul la întrebări precum:

  • Cum trebuie să arate un bărbat sau o femeie?
  • Cum trebuie să se comporte un bărbat sau o femeie?
  • Ce este tipic pentru un bărbat sau o femeie?
  • Ce comportament este acceptabil sau inacceptabil pentru un bărbat sau o femeie?

Aceste roluri și așteptări sunt diferite în diferite culturi și societăți. Acestea sunt transmise de părinți și de societate. Rolurile și așteptările se modifică în timp și se diversifică.

Și în relații bărbații și femeile au roluri diferite. Rolurile bărbaților și femeilor au importanță egală.

Orientarea sexuală

Oamenii pot avea diferite orientări sexuale. De exemplu: heterosexualitate (atracție față de sexul opus), homosexualitate (atracție față de același sex) sau bisexualitate (atracție față de ambele sexe). Orientarea sexuală a unei persoane se poate schimba în cursul vieții.

Man of vrouw zijn

Geslacht

De meeste mensen worden met één biologisch geslacht geboren. Ze worden geboren als man of als vrouw.

Sommige mensen voelen dat ze tot het andere geslacht behoren. Ze zijn geboren met het lichaam van een vrouw maar voelen zich meer man, of omgekeerd. Of ze voelen zich zowel man als vrouw. Dit wordt transgender genoemd.

Sommige mensen hebben zowel mannelijke als vrouwelijke geslachtskenmerken. Dit wordt interseksualiteit genoemd.

Gender en genderrollen

Mannen en vrouwen hebben rollen in onze samenleving. Deze worden genderrollen genoemd. Het gender verwijst naar de verwachtingen die een familie of gemeenschap heeft van hoe een man en vrouw zich moeten gedragen.

Gender biedt antwoorden op vragen als:

  • Hoe moet een man of vrouw eruitzien?
  • Hoe moet een man of vrouw zich gedragen?
  • Wat is typisch mannelijk of vrouwelijk?
  • Welk gedrag is al dan niet aanvaardbaar voor een man of vrouw?

Deze rollen en verwachtingen verschillen afhankelijk van de cultuur en samenleving. Ze worden doorgegeven van ouders op kinderen en via de samenleving. De rollen en verwachtingen wijzigen in de loop der jaren en worden steeds meer divers.

Ook in relaties hebben mannen en vrouwen verschillende rollen. De rollen van mannen en vrouwen zijn even belangrijk.

Seksuele oriëntatie

Mensen kunnen verschillen in seksuele oriëntatie. Voorbeelden hiervan zijn heteroseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van het andere geslacht), homoseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot mensen van hetzelfde geslacht) of biseksualiteit (zich aangetrokken voelen tot beide geslachten). Iemands seksuele geaardheid kan in de loop van zijn/haar leven veranderen.

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centru pentru bunăstarea generală - Ajutor în toate tipurile de probleme: o relație dificilă, probleme medicale, financiare, administrative, juridice sau materiale, probleme de familie, ... Centrele CAW oferă și asistență pentru victimele violenței și abuzului. Găsiți un CAW:
Medic de familie
Puteți vorbi cu un medic de familie cu privire la aproape orice chestiune intimă. Dacă este necesar, medicul de familie vă poate face o recomandare către un medic de specialitate. Găsiți un medic de familie în cartierul dumneavoastră:
Wijkgezondheidscentrum
Puteți vizita un medic de familie într-un centru comunitar de sănătate. La centrele comunitare de sănătate lucrează și alți profesioniști în domeniul sănătății, de exemplu asistenți medicali și asistenți sociali. Îngrijirea este oferită gratuit. Găsiți un centru comunitar de sănătate în cartierul dumneavoastră:
Ella
Informații cu privire la migrația în scop marital, căsătoriile și relațiile mixte și gen
02 209 34 69
Institutul pentru egalitatea dintre femei și bărbați
Aici puteți depune plângeri privind discriminarea pe motive de sex sau identitate de gen.
02 233 41 75
Merhaba
Organizație care se adresează persoanelor cu istoric de migrație, care se simt atrase de persoane de același sex și/sau au întrebări legate de orientarea lor sexuală și de identitatea de gen.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)