Organet seksuale të brendshme të burrit

Organet seksuale brenda trupit të një burri (organet seksuale të brendshme) janë:

  • testikujt;
  • epididimet;
  • kanalet e spermës;
  • prostata;
  • fshikëzat seminale.

Burri ka gjithashtu muskujt e dyshemesë së legenit në fund të barkut të tij. Ata nuk janë organe seksuale, por janë të rëndësishëm për mirëqenien seksuale dhe kënaqësinë seksuale të një burri.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të brendshme.
Organet seksuale të brendshme të burrit janë: 1. testikujt, 2. epididimet, 3. kanalet e spermës, 4. prostata, 5. fshikëzat seminale.
Organet seksuale të brendshme të burrit janë: 1. testikujt, 2. epididimet, 3. kanalet e spermës, 4. prostata, 5. fshikëzat seminale.

Testikujt

Burri ka 2 testikuj: njëri prej testikujve mund të jetë më i vogël se tjetri dhe mund të varet pak më poshtë.

Testikujt qëndrojnë në skrotum.
Ata prodhojnë miliona spermatozoide.

Epididimet

Burri ka 2 epididime.
Secili është i lidhur me një testikul.

Spermatozoidet mbahen në testikuj. Ato gjithashtu mund të vazhdojnë të rriten aty.

Kanalet e spermës

Burri ka 2 kanale sperme.
Secili kanal i spermës është i lidhur me një epididim.

Ato transportojnë spermatozoidet në prostatë.

Prostata

Prostata shtrihet poshtë fshikëzës. Ajo është sa një luleshtrydhe.

Në prostatë, spermatozoideve u shtohet lëngu. Lëngu bashkë me spermatozoidet krijojnë spermën. Gjatë ejakulacionit prostata kontraktohet dhe e shtyn jashtë spermën. Në të njëjtën kohë kontraktohet edhe hyrja e fshikëzës. Kjo e pengon spermën të hyjë në fshikëzën dhe ndalon rrjedhjen e urinës në spermë.

Fshikëzat seminale

Burri ka 2 fshikëza seminale. Ato shtrihen pranë prostatës. Ato i shtojnë më shumë lëng spermatozoideve.

Inwendige geslachtsdelen van de man

De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de man (inwendige geslachtsdelen) zijn: 

  • teelballen;
  • bijballen;
  • zaadleiders;
  • prostaat;
  • zaadblaasjes.

De man heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in zijn buik. Het zijn geen geslachtsdelen maar ze zijn belangrijk voor het seksueel welzijn en het seksueel plezier van de man. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
De inwendige geslachtsdelen van de man: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes.
De inwendige geslachtsdelen van de man: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes.

Teelballen

De man heeft 2 teelballen: een van de teelballen kan een beetje kleiner zijn dan de andere en wat lager hangen.  

De teelballen zitten in de balzak
Ze produceren miljoenen zaadcellen.

Bijballen

De man heeft 2 bijballen.
Elke bijbal is verbonden met een teelbal.

In de bijballen worden de zaadcellen bewaard. Ze kunnen er ook verder groeien. 

Zaadleiders

De man heeft 2 zaadleiders.
Elke zaadleider is verbonden met een bijbal.

Ze transporteren de zaadcellen naar de prostaat.

Prostaat

De prostaat ligt onder de blaas. De prostaat heeft de grootte van een aardbei.

In de prostaat wordt er vocht toegevoegd aan de zaadcellen. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma. Bij de zaadlozing trekt de prostaat samen en duwt het sperma naar buiten. Tegelijk trekt ook de uitgang van de blaas samen. Het sperma kan zo niet in de blaas en de urine kan niet in het sperma terechtkomen.

Zaadblaasjes

De man heeft 2 zaadblaasjes. Ze liggen naast de prostaat. Ze voegen nog meer vocht toe aan de zaadcellen. 

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: