اندام های تناسلی داخلی مردان

اندام های جنسی داخلیِ بدن مردان (اندام های جنسی داخلی) عبارتند از:

  • بیضه ها؛
  • اپیدیدیم؛
  • لوله اسپرم؛
  • پروستات؛
  • کیسه منی.

مردان نیز دارای ماهیچه های کف لگن در انتهای برآمدگی ها هستند. اینها اندام های جنسی محسوب نمی شوند، اما در سلامت جنسی مردان و لذت جنسی آنها نقشی مهم ایفا می کنند.

مردی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
مردی ایستاده. تأکید بر اندام هایِ تناسلیِِ داخلی زن است.
اندام های جنسی داخلی مردان: 1. بیضه ها، 2.اپیدیدیم، 3.لوله اسپرم، 4.پروستات،5.کیسه منی.
اندام های جنسی داخلی مردان: 1. بیضه ها، 2.اپیدیدیم، 3.لوله اسپرم، 4.پروستات،5.کیسه منی.

بیضه ها

مرد دو بیضه دارد: یکی از آنها ممکن است که کوچکتر از دیگری و کمی آویزان تر باشد.

بیضه ها در کیسه بیضه قرار دارند.
آنها میلیون ها سلول اسپرم تولید می کنند.

اپیدیدیم

مردان 2 اپیدیدیم دارند.
هر کدام از آنها به یک بیضه متصل است.

اسپرم ها در بیضه ها نگه داری می شوند. آنها آنجا نیز به رشد خود ادامه می دهند.

لوله های اسپرم

مردان دارای 2 لوله اسپرم هستند.
هر کدام از لوله های اسپرم به یک اپیدیم متصلند.

آنها اسپرم ها را به پروستات منتقل می کنند.

پروستات

پروستات در زیر مثانه قرار دارد. پروستات به اندازه یک توت فرنگی است.

در پروستات، مایع به سلول های اسپرم اضافه می شود. مایع و سلول های اسپرم با هم منی را تشکیل می دهند. وقتی مردی به انزال می رسد، پروستات منقبض می شود و منی با فشار بیرون می پاشد. ورودی مثانه نیز هم زمان منقبض می شود. این انقباض از ورود منی به مثانه جلوگیری میکند ، و مانع از قاطی شدن ادرار با منی می شود.

کیسه های منی

مردان دارای 2 کیسه منی هستند. کیسه های منی در کنار پروستات قرار دارند. این کیسه ها مایع بیشتری را به سلول های اسپرم اضافه می کنند.

Inwendige geslachtsdelen van de man

De geslachtsdelen binnenin het lichaam van de man (inwendige geslachtsdelen) zijn: 

  • teelballen;
  • bijballen;
  • zaadleiders;
  • prostaat;
  • zaadblaasjes.

De man heeft ook bekkenbodemspieren onderaan in zijn buik. Het zijn geen geslachtsdelen maar ze zijn belangrijk voor het seksueel welzijn en het seksueel plezier van de man. 

Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de inwendige geslachtsdelen.
De inwendige geslachtsdelen van de man: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes.
De inwendige geslachtsdelen van de man: 1. teelballen, 2. bijballen, 3. zaadleiders, 4. prostaat, 5. zaadblaasjes.

Teelballen

De man heeft 2 teelballen: een van de teelballen kan een beetje kleiner zijn dan de andere en wat lager hangen.  

De teelballen zitten in de balzak
Ze produceren miljoenen zaadcellen.

Bijballen

De man heeft 2 bijballen.
Elke bijbal is verbonden met een teelbal.

In de bijballen worden de zaadcellen bewaard. Ze kunnen er ook verder groeien. 

Zaadleiders

De man heeft 2 zaadleiders.
Elke zaadleider is verbonden met een bijbal.

Ze transporteren de zaadcellen naar de prostaat.

Prostaat

De prostaat ligt onder de blaas. De prostaat heeft de grootte van een aardbei.

In de prostaat wordt er vocht toegevoegd aan de zaadcellen. Het zaadvocht en de zaadcellen vormen samen het sperma. Bij de zaadlozing trekt de prostaat samen en duwt het sperma naar buiten. Tegelijk trekt ook de uitgang van de blaas samen. Het sperma kan zo niet in de blaas en de urine kan niet in het sperma terechtkomen.

Zaadblaasjes

De man heeft 2 zaadblaasjes. Ze liggen naast de prostaat. Ze voegen nog meer vocht toe aan de zaadcellen. 

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: