Dashuria në marrëdhënie

Një marrëdhënie nuk ka pse të fillojë gjithmonë me të qënit i dashuruar. Ju gjithashtu mund të jeni fillimisht miq ose të filloni një marrëdhënie si miq. Një marrëdhënie mund të evoluoj.

Cilësia e një marrëdhënie nuk varet nga sa shumë i dashuruar ju jeni me njëri tjetrin. Ajo varet në çfarë është e rëndësishme në një marrëdhënie për ju dhe partnerin tuaj, si për shembull: të ndjehesh rehat në marrëdhënien tuaj, të kesh gjëra të përbashkëta, të bësh gjëra së bashku... Kjo ndryshon nga personi në person dhe nga çifti në çift.

Disa njerëz nuk martohen nga dashuria, por martohen për arsye praktike.

Një grua dhe një burrë duke u argëtuar në kuzhinë ndërsa përgatisin një vakt së bashku

Liefde in een relatie

Een relatie moet niet altijd beginnen met verliefdheid. Het is ook mogelijk om eerst vrienden te zijn of een relatie als vrienden te starten. Een relatie kan evolueren.

De kwaliteit van een relatie hangt niet af van de mate waarin twee mensen op elkaar verliefd zijn, maar wel van wat er in een relatie belangrijk is voor u en uw partner, zoals zich comfortabel voelen in de relatie, dingen gemeen hebben, dingen samen doen... Dit verschilt van persoon tot persoon en van koppel tot koppel.

Sommige mensen huwen niet uit liefde, maar om praktische redenen.

Een vrouw en een man maken plezier in de keuken terwijl ze samen een maaltijd bereiden

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj: