Любов във връзките

Не е задължително една връзка винаги да започва с влюбване. Можете първо да бъдете приятели или да започнете връзката като приятели. Една връзка може да се развива.

Качеството на връзката не зависи от това колко сте влюбени един в друг. Това зависи от това какво е важно в една връзка за вас и вашия партньор, като например: чувство на спокойствие във вашата връзка, да споделяте общи неща, да правите неща заедно... Това е различно при различните хора и при различните двойки.

Някои хора не се женят по любов, а по практични причини.

Жена и мъж се забавляват в кухнята, докато приготвят храната заедно

Liefde in een relatie

Een relatie moet niet altijd beginnen met verliefdheid. Het is ook mogelijk om eerst vrienden te zijn of een relatie als vrienden te starten. Een relatie kan evolueren.

De kwaliteit van een relatie hangt niet af van de mate waarin twee mensen op elkaar verliefd zijn, maar wel van wat er in een relatie belangrijk is voor u en uw partner, zoals zich comfortabel voelen in de relatie, dingen gemeen hebben, dingen samen doen... Dit verschilt van persoon tot persoon en van koppel tot koppel.

Sommige mensen huwen niet uit liefde, maar om praktische redenen.

Een vrouw en een man maken plezier in de keuken terwijl ze samen een maaltijd bereiden

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: