Dashuria

Ndjenjë e fortë lidhjeje, respekti, intimiteti dhe përkushtimi për një person tjetër. Njerëzit kanë shumë ndjenja lidhur me dashurinë në marrëdhëniet e tyre. Për shembull, ata janë të lumtur kur e shikojnë njëri-tjetrin, ndjehen mirë në shoqërinë e personit tjetër, e kuptojnë njëri-tjetrin, tërhiqen nga njëri-tjetri. Dashuria ekziston midis partnerëve, shokëve, prindërve dhe fëmijëve, si dhe midis vëllezërve dhe motrave.

Liefde

Sterk gevoel van verbondenheid, respect, intimiteit en engagement voor een andere persoon. Mensen hebben veel gevoelens bij liefde in een relatie. Bijvoorbeeld: ze zijn blij om elkaar te zien, ze voelen zich goed bij de ander, ze begrijpen elkaar, ze vinden elkaar aantrekkelijk. Liefde bestaat tussen partners, vrienden, ouders en kinderen, en broers en zussen.