Homosexualitate

Unele persoane dezvoltă sentimente romantice și/sau sexuale pentru persoane de același sex. Și bărbații și femeile pot fi homosexuali.Bărbații care se simt atrași de alți bărbați se numesc homosexuali sau gay; femeile atrase de alte femei se numesc homosexuale sau lesbiene.Unele persoane se simt atrase atât de bărbați, cât și de femei. Aceste persoane sunt denumite bisexuale.

O persoană poate fi homosexuală fără să dorească să facă sex sau fără să-și dorească o relație cu o persoană de același sex.

Doi bărbați implicați în activități intime unul cu celălalt

Unii bărbați au sentimente homosexuale doar într-o anumită perioadă din viața lor.

Oricine poate alege dacă vrea să se refer la el însuși/ea însăși drept homosexual, lesbiană sau persoană bisexuală. De exemplu, bărbații pot face sex cu bărbați, dar se pot referi la ei înșiși ca nefiind homosexuali.

De ce sunt oamenii homosexuali?

Nu se știe de ce unele persoane se simt atrase de persoane de un anumit sex sau de celălalt, ori de ambele sexe. Cu toate acestea, știm că:

  • a fi homosexual nu reprezintă o alegere.Acest lucru se întâmplă în mod natural.
  • homosexualitatea există în toate țările și în toate culturile.În Europa, discriminarea persoanelor homosexuale este interzisă prin lege.Este interzis prin lege ca oamenii să fie tratați diferit și să fie excluși sau să li se impună limitări din cauza homosexualității acestora.

Nu este clar dacă homosexualitatea este ereditară. De asemenea, nu este cunoscut precis rolul jucat de educația unei persoane.

Cum să le spuneți altora că sunteți homosexual

Mulți bărbați și multe femei își ascund sentimentele.Alții mărturisesc familiei și prietenilor că sunt homosexuali sau bisexuali și își trăiesc deschis homosexualitatea.

A spune cuiva că sunteți homosexual sau bisexual este deseori foarte dificil și implică o doză mare de curaj. Bărbații și femeile homosexuale și bisexuale au deseori nevoie de mult timp pentru a accepta că sunt atrase de persoane de același sex.

Mărturisirea homosexualității față de alte persoane poate reprezenta o ușurare.Nu mai trebuie să vă ascundeți. În primul rând, discutați cu persoanele despre care credeți că vă vor accepta așa cum sunteți.Fiți conștienți de faptul că primele reacții pot să nu fie întotdeauna pozitive.

Nu trebuie să le spuneți altora că sunteți homosexual. Dacă nu considerați că este sigur să mărturisiți, nu trebuie să faceți acest lucru.

Întâlnirea cu alte persoane homosexuale

Există anumite organizații și locuri de întâlnire unde puteți merge pentru a cunoaște alți homosexuali.

Homosexualitatea și legea

În Europa, discriminarea pe motiv de orientare sexuală este interzisă prin lege. Este interzis prin lege ca oamenii să fie tratați diferit și să fie excluși sau să li se impună limitări din cauza unei caracteristici care este protejate prin lege. Homosexualitatea sau schimbarea de sex sunt caracteristici protejate. De exemplu, este interzisă discriminarea în timpul recrutării pentru angajare, la locul de muncă, în educație și la închirierea unei case.

Căsătorie

Persoanele de același sex pot avea o relație. În Belgia, aceste se pot și căsători sau încheia un parteneriat civil.

Doi bărbați care se căsătoresc la primărie

Paternitate

În Belgia, 2 bărbați sau 2 femei pot fi împreună părinții unui copil. Aceștia pot adopta un copil. Adopția înseamnă că deveniți părintele legal al unui copil care nu este copilul dumneavoastră biologic. Nu trebuie să fiți căsătoriți pentru a adopta un copil. Puteți adopta un copil și dacă trăiți împreună.

Cuplurile de lesbiene pot avea copii și prin tratamente de fertilizare cu spermă de la un donator.

Femei lesbiene cu copiii lor

Homoseksualiteit

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet geweten waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het komt natuurlijk.
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies geweten.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze vallen op personen van hetzelfde geslacht.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In België kunnen zij ook huwen of wettelijk samenwonen.

2 mannen huwen in een stadhuis

Ouderschap

In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U moet niet gehuwd zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische koppels kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor.

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Doriți mai multe informații sau aveți nevoie de ajutor?

Lumi
Număr de telefon gratuit pentru răspunsuri la toate întrebările cu privire la homosexualitate și transgeneritate
0800 99 533
Leonardo International LGBT
Grup de limba engleză pentru lesbiene, homosexuali, bisexuali și transsexuali
016 60 12 63
Merhaba
Organizație care se adresează persoanelor cu istoric de migrație, care se simt atrase de persoane de același sex și/sau au întrebări legate de orientarea lor sexuală și de identitatea de gen.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
Omnya
Sprijin pentru persoanele homosexuale din Orientul Mijlociu și Africa de Nord
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Rainbows United
Reuniuni pentru solicitanții de azil homosexuali, lesbiene și transgender
02 503 59 90
Shouf Shouf
Organizație multiculturală pentru homosexuali, lesbiene și bisexuali
0483 41 60 84
Why Me
Organizația pentru persoane homosexuale și transsexuale din Africa Sub-Sahariană
0466 16 40 38
Interfederal Centre for Equal Opportunities
Pentru întrebări referitoare la discriminare sau pentru a raporta un caz de discriminare
0800 12 800 (gratuit) (luni și vineri de la 9:00 la 12:00, marți și miercuri de la 9:00 la 17:00)
Casa Rosa
Loc în care merg persoanele homosexuale și transsexuale, precum și prietenii acestora, pentru a primi informații și a se întâlni
09 269 28 12
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Loc în care merg persoanele homosexuale și transsexuale, precum și prietenii acestora, pentru a primi informații și a se întâlni
03 288 00 84
Meldpunt Discriminatie - Unia
Serviciul local al Centrului interfederal pentru egalitatea de șanse - Pentru a raporta un caz de discriminare. Găsiți un Meldpunt în cartierul dumneavoastră:
Holebihuis Vlaams-Brabant
Loc în care merg persoanele homosexuale și transsexuale, precum și prietenii acestora, pentru a primi informații și a se întâlni
016 60 12 63
Rainbowhouse
Loc în care merg persoanele homosexuale și transsexuale, precum și prietenii acestora, pentru a primi informații și a se întâlni
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Loc în care merg persoanele homosexuale și transsexuale, precum și prietenii acestora, pentru a primi informații și a se întâlni
0471 25 21 97
Ex aequo
Pentru bărbații care au relații sexuale cu bărbați în Bruxelles și Wallonia. Răspunsuri la întrebări și probleme legate de HIV și sănătatea sexuală și teste HIV și ITS gratuite. Trebuie să vă faceți o programare pentru analize.
02 736 28 61
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
Centru pentru tratamente de fertilitate. Găsiți un centru în cartierul dumneavoastră:
Punct de informații privind transgeneritatea
Informații și răspunsuri la întrebări despre transgeneritate și transsexualitate. Puteți găsi alți profesioniști din domeniul sănătății care lucrează în aceste domenii pe site-ul de mai jos.
0800 96 316 (telefon gratuit) (de marți până vineri, 9:00 - 16:00)