Legea belgiană interzice orice discriminare bazată pe orientarea sexuală a unei persoane. De exemplu: pentru muncă, timp liber, educație, servicii, locuințe.

Anumite infracțiuni (precum daunele aduse proprietății sau violența verbală și fizică) sunt pedepsite mai sever atunci când motivul care a stat la baza acestora este ura față de lesbiene, homosexuali, bisexuali sau transsexuali.

În Belgia, cuplurile de homosexuali și lesbiene se pot căsători și pot trăi împreună legal. Doi bărbați sau două femei pot și să adopte un copil împreună.

Un cuplu de lesbiene cu copii

Dacă sunteți o victimă a violenței din motive legate de orientarea dumneavoastră sexuală, puteți face plângere la Unia, Centrul Interfederal pentru Egalitate de Șanse. De asemenea, puteți merge la unul din punctele locale de contact ale acestora. Violența trebuie raportată și la poliție. De asemenea, puteți apela sau discuta pe chat cu o persoană de la „Holebifoon”, linia de asistență LGBT, pentru mai multe informații.

De Belgische wet verbiedt discriminatie op basis van iemands seksuele oriëntatie, bijvoorbeeld voor werk, vrijetijdsbesteding, onderwijs, dienstverlening, huisvesting.

Bepaalde misdaden (zoals beschadiging van eigendommen of verbaal en fysiek geweld) worden zwaarder bestraft als de reden haat tegenover lesbische vrouwen, homoseksuelen, biseksuelen of transgenders was.

Homoseksuele en lesbische koppels kunnen in België huwen en wettelijk samenwonen. Twee mannen of vrouwen kunnen ook samen een kind adopteren.

Een lesbisch koppel met kinderen

Als u het slachtoffer bent van geweld wegens uw seksuele oriëntatie, kunt u een klacht indienen bij Unia, het Interfederaal Gelijkekansencentrum, of kunt u naar een van hun meldpunten gaan. Meld het ook bij de politie. U kunt bellen of chatten met de Holebifoon voor meer informatie. 

Dicționar și traduceri

Căutați ajutor? Adresați-vă unui profesionist în domeniul sănătății.

Ajutor