Homoseksualizm

Niektórzy ludzie odczuwają pociąg romantyczny i/lub seksualny do osób tej samej płci. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą zaliczać się do grona osób homoseksualnych. Mężczyzn, którzy czują pociąg do innych mężczyzn, nazywa się homoseksualistami. Kobiety czujące pociąg do innych kobiet określa się mianem lesbijek. Niektóre osoby odczuwają pociąg do kobiet i do mężczyzn. Nazywa się je biseksualistami.

Osoba homoseksualna może nie chcieć uprawiać seksu bądź nie pozostawać w związku z osobą tej samej płci.

Dwaj mężczyźni w intymnej sytuacji

Niektórzy mężczyźni doznają uczuć homoseksualnych w określonych okresach życia.

Każdy człowiek sam podejmuje decyzję, czy chce być nazywany/nazywana homoseksualistą, lesbijką bądź osobą biseksualną. Dla przykładu, mężczyzna może nie uprawiać seksu z innymi mężczyznami, a jednocześnie określać się mianem osoby homoseksualnej.

Dlaczego ludzie są homoseksualni?

Nie wiadomo dlaczego niektórzy ludzie czują pociąg do innych osób tej samej płci bądź obu płci. Wiemy natomiast, że:

  • bycie homoseksualistą nie jest kwestią wyboru. To naturalne zjawisko.
  • homoseksualizm występuje we wszystkich krajach i kulturach. W Europie dyskryminowanie homoseksualistów jest zabronione przez prawo. Istnieje prawny zakaz nierównego traktowania, wykluczania bądź ograniczania możliwości ludzi ze względu na ich homoseksualność.

Nie jest jasne, czy homoseksualność jest dziedziczna. Nieznana jest także rola, jaką odgrywa wychowanie w życiu osoby homoseksualnej.

Informowanie innych o homoseksualizmie

Wiele kobiet i wielu mężczyzn woli zatrzymać swoje odczucia dla siebie. Inni informują swoich bliskich oraz przyjaciół o swojej homoseksualności bądź biseksualności, mówiąc o tym otwarcie.

Powiedzenie drugiej osobie o homoseksualizmie bądź biseksualizmie jest często niezwykle trudne i wymaga wiele odwagi. Bardzo często osoby homoseksualne oraz biseksualne potrzebują wiele czasu by zaakceptować to, że czują pociąg do osób tej samej płci.

Poinformowanie innych osób może przynieść ulgę. Nie musisz dłużej się ukrywać. Najpierw porozmawiaj z ludźmi, którzy według ciebie zaakceptują cię takim, jakim jesteś. Pamiętaj, że nie wszyscy będą z początku reagować pozytywnie.

Nie musisz informować innych osób o swoim homoseksualizmie, zwłaszcza jeżeli uważasz, że nie jest to bezpieczne.

Spotkania z innymi osobami homoseksualnymi

Istnieją specjalne organizacje i miejsca spotkań, dzięki którym poznasz inne osoby homoseksualne.

Homoseksualizm a przepisy prawa

W Europie dyskryminacja osób ze względu na ich orientację seksualną jest zabroniona przez prawo. Istnieje prawny zakaz nierównego traktowania, wykluczania bądź ograniczania możliwości ludzi ze względu na ich cechy chronione prawnie. Zarówno homoseksualizm, jak również zmiana płci mogą stanowić takie cechy. Przykładowo, obowiązuje zakaz dyskryminacji w pracy, podczas rekrutacji, w szkołach oraz podczas wynajmu domu lub mieszkania.

Małżeństwo

Osoby tej samej płci mogą pozostawać w związku. W Belgii osoby homoseksualne mogą także wziąć ślub lub zarejestrować związek partnerski.

Dwóch mężczyzn bierze ślub w ratuszu

Rodzicielstwo

W Belgii dwoje mężczyzn lub dwie kobiety mogą być rodzicami dziecka. Mogą także adoptować dziecko. Adopcja oznacza, że stajesz się prawnym rodzicem dziecka, które nie jest Twoim dzieckiem biologicznym. Aby adoptować dziecko nie musisz pozostawać w związku małżeńskim. Możesz także adoptować dziecko jeśli żyjesz ze swoim partnerem/partnerką.

Pary lesbijskie mogą także mieć dzieci przez sztuczne zapłodnienie używając nasienia od dawcy.

Lesbijki ze swoimi dziećmi

Homoseksualiteit

Sommige mensen hebben romantische en/of seksuele gevoelens voor mensen van hun eigen geslacht. Zowel mannen als vrouwen kunnen homoseksueel zijn. Mannen die zich aangetrokken voelen tot andere mannen worden homoseksueel of gay genoemd; vrouwen die zich aangetrokken voelen tot andere vrouwen worden homoseksueel of lesbisch genoemd. Sommige mensen voelen zich zowel tot mannen als vrouwen aangetrokken. Zij worden biseksuelen genoemd.

Iemand kan homoseksueel zijn zonder seks of een relatie te willen met iemand van hetzelfde geslacht.

2 mannen die intiem zijn met elkaar

Sommige mensen hebben alleen maar homoseksuele gevoelens in een bepaalde periode van hun leven.

Iedereen kiest zelf of hij/zij zich homoseksueel, lesbisch of biseksueel noemt. Zo kunnen mannen bijvoorbeeld seks hebben met mannen, maar zichzelf niet homoseksueel noemen. 

Waarom zijn mensen homoseksueel?

Het is niet geweten waarom mensen op het ene of het andere geslacht vallen, of op beide geslachten. Wat wel vaststaat, is dat:

  • homoseksueel zijn geen keuze is. Het komt natuurlijk.
  • homoseksualiteit in alle landen en culturen voorkomt. In Europa is discriminatie tegen homoseksuelen strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens hun homoseksualiteit.

Het is niet duidelijk of homoseksualiteit erfelijk is. Ook de rol van iemands opvoeding is niet precies geweten.

Vertellen dat u homoseksueel bent

Veel mannen en vrouwen houden hun gevoelens voor zichzelf. Anderen vertellen aan hun familie en vrienden dat ze homoseksueel of biseksueel zijn en beleven hun homoseksualiteit openlijk. 

Iemand anders vertellen dat u homoseksueel of biseksueel bent, is vaak erg moeilijk en vergt veel moed. Homoseksuele en biseksuele mannen en vrouwen hebben vaak tijd nodig om te aanvaarden dat ze vallen op personen van hetzelfde geslacht.

Het kan erg bevrijdend zijn om dit aan iemand te vertellen. U hoeft het dan niet langer te verbergen. Praat eerst met mensen van wie u denkt dat ze u zullen aanvaarden zoals u bent. Houd er rekening mee dat reacties niet altijd meteen positief zullen zijn.

U hoeft zich niet verplicht te voelen om anderen te vertellen dat u homoseksueel bent. Als u denkt dat het niet veilig is om dit te vertellen, hoeft u dit niet te doen.

Andere homoseksuelen ontmoeten

Er bestaan specifieke organisaties en ontmoetingsplaatsen waar u andere homoseksuele mensen kunt leren kennen.

Homoseksualiteit en de wet

In Europa is discriminatie omwille van seksuele oriëntatie strafbaar. Het is bij wet verboden om mensen anders te behandelen, uit te sluiten of beperkingen op te leggen wegens een eigenschap die beschermd is door de wet. Homoseksualiteit of het veranderen van geslacht zijn beschermde eigenschappen. Discriminatie is bijvoorbeeld verboden in sollicitaties, op het werk, in het onderwijs, bij het huren van een woning.

Huwelijk

Mensen van hetzelfde geslacht kunnen een relatie hebben. In België kunnen zij ook huwen of wettelijk samenwonen.

2 mannen huwen in een stadhuis

Ouderschap

In België kunnen 2 mannen of 2 vrouwen samen ouder zijn van een kind. Ze kunnen een kind adopteren. Adoptie betekent dat u de wettelijke ouder wordt van een kind dat niet uw biologisch kind is. U moet niet gehuwd zijn om te adopteren. U kunt ook adopteren als u samenwoont.

Lesbische koppels kunnen ook kinderen krijgen via een vruchtbaarheidsbehandeling met sperma van een donor.

Lesbische vrouwen met hun kinderen

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lumi
Darmowa infolinia udzielająca pomocy we wszelkich kwestiach związanych z homoseksualizmem oraz transpłciowością.
0800 99 533
Leonardo International LGBT
Angielskojęzyczna grupa zrzeszająca lesbijki, gejów, biseksualistów i osoby transgenderyczne
016 60 12 63
Merhaba
Organizacja dla osób ze środowisk migracyjnych, które czują pociąg do osób tej samej płci lub mają pytania na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
Omnya
Pomoc homoseksualistom z Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki
0470 66 63 80, 0488 22 71 71
Rainbows United
Spotkania dla homoseksualistów, gejów, lesbijek i osób transgenderycznych ubiegających się o azyl
02 503 59 90
Shouf Shouf
Organizacja wielokulturowa dla homoseksualistów, lesbijek i biseksualistów
0483 41 60 84
Why Me
Organizacja dla homoseksualistów i osób transgenderycznych z Afryki Subsaharyjskiej
0493 98 09 62
Interfederal Centre for Equal Opportunities
Udzielanie odpowiedzi na pytania dotyczące dyskryminacji i możliwość zgłoszenia przypadków dyskryminacji
0800 12 800 (darmowe) (od poniedziałku do piątku, w godz. 9–12, wtorek i środa, w godz. 9–17)
Casa Rosa
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
09 269 28 12
Het Roze Huis - çavaria Antwerpen
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
03 288 00 84
Meldpunt Discriminatie - Unia
Lokalny oddział międzyfederalnego centrum ds. równych szans – Służy zgłaszaniu przypadków dyskryminacji. Znajdź ośrodek Meldpunt w swojej okolicy:
Holebihuis Vlaams-Brabant
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
016 60 12 63
Rainbowhouse
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
02 503 59 90
Regenbooghuis Limburg
Miejsce, gdzie homoseksualiści, osoby transgenderyczne i ich znajomi mogą uzyskać informacje oraz spotkać się.
0471 25 21 97
Ex aequo
Organizacja dla mężczyzn uprawiających stosunki seksualne z mężczyznami dla Brukseli i Walonii. Organizacja oferuje odpowiedzi na pytania związane z wirusem HIV i zdrowiem seksualnym, a także badaniami na obecność wirusa HIV i infekcji przenoszonych drogą płciową. Na badania należy się umówić.
02 736 28 61
Fertiliteitscentrum (fertility centre)
Ośrodek leczenia niepłodności. Znajdź ośrodek w swojej okolicy:
Punkt informacyjny dla osób transpłciowych
Informacje i odpowiedzi na pytania związane z transpłciowością oraz transseksualizmem. Możesz także znaleźć innych pracowników służby zdrowia pracujących zajmujących się tymi kwestiami na poniższej stronie internetowej.
0800 96 316 (darmowa infolinia) (czynna od wtorku do piątku, od 9:00 do 16:00)