Oznaki zbliżającego się porodu

Poród naturalny

W przypadku porodu naturalnego występują następujące oznaki:

  • Następuje utrata nieznacznej ilości krwi;
  • Następuje utrata czopu śluzowego;
  • Następuje odejście wód płodowych (płyn owodniowy opuszcza organizm);
  • Występują regularne skurcze przez 1 godzinę, z odstępami 5-10 minut pomiędzy skurczami;
  • Czujesz, że dziecko mniej się rusza.

Skontaktuj się z lekarzem, lekarzem ginekologiem lub położną albo udaj się do szpitala, jeżeli wystąpi co najmniej jedna z tych oznak.

Oznaka zbliżającego się porodu: utrata nieznacznej ilości krwi
Oznaka zbliżającego się porodu: utrata nieznacznej ilości krwi
Oznaka zbliżającego się porodu: utrata czopu śluzowego
Oznaka zbliżającego się porodu: utrata czopu śluzowego
Oznaka zbliżającego się porodu: odejście wód płodowych
Oznaka zbliżającego się porodu: odejście wód płodowych
Oznaka zbliżającego się porodu: występowanie regularnych skurczów przez 1 godzinę, z odstępami 5-10 minut pomiędzy skurczami
Oznaka zbliżającego się porodu: występowanie regularnych skurczów przez 1 godzinę, z odstępami 5-10 minut pomiędzy skurczami

Poród operacyjny: cesarskie cięcie

W przypadku planowanego porodu operacyjnego (cesarskiego cięcia): lekarz decyduje o dniu porodu.

Lekarz wykonujący cesarskie cięcie

Signalen van naderende bevalling

De bevalling

De signalen van een naderende bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • Uw water breekt (u verliest vruchtwater); 
  • U heeft regelmatig weeën om de 5 tot 10 minuten, gedurende minstens 1 uur;
  • U voelt uw baby minder bewegen.

Neem contact op met uw doktergynaecoloog of vroedvrouw, of ga naar het ziekenhuis wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt.

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via een snee in de buik geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt.

Dokter voert een keizersnede uit.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Ginekolog
W Belgii możliwe jest pójście bezpośrednio do ginekologa, bez skierowania od lekarza rodzinnego, jednak lekarz rodzinny może pomóc ci w znalezieniu ginekologa.
Położna
Położna pomaga kobiecie w ciąży przed porodem, w trakcie oraz po nim. Znajdź położną w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Aquarelle
Opieka prenatalna i poporodowa dla kobiet, które wyemigrowały do Belgii
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Darmowa opieka perinatalna
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Darmowa opieka perinatalna
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Darmowa opieka perinatalna
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Darmowa opieka perinatalna
078 150 100
Kind en Gezin
Pomoc dla (potencjalnych) rodziców: informacje, praktyczne wskazówki i obserwacja medyczna dzieci do lat 3. Usługi świadczone są nieodpłatnie.
078 150 100