Признаци за предстоящо раждане

Естествено раждане

В случай на естествено раждане признаците за предстоящо раждане са:

  • Вие губите малко кръв;
  • “Слузестата тапа” изпада;
  • Водите ви изтичат (околоплодната течност се отделя от тялото ви);
  • Имате периодични контракции за период от 1 час с паузи от 5–10 минути между контракциите;
  • Чувствате, че детето ви се движи по-малко.

Потърсете вашия лекар, гинеколог или акушерка, или отидете в болницата, когато се появят един или повече от тези признаци.

Признак за предстоящо раждане: загуба на малко кръв
Признак за предстоящо раждане: загуба на малко кръв
Признак за предстоящо раждане: изпадане на “слузестата тапа”
Признак за предстоящо раждане: изпадане на “слузестата тапа”
Признак за предстоящо раждане: изтичане на водите
Признак за предстоящо раждане: изтичане на водите
Признак за предстоящо раждане: имате периодични контракции за период от 1 час с паузи от 5–10 минути между контракциите
Признак за предстоящо раждане: имате периодични контракции за период от 1 час с паузи от 5–10 минути между контракциите

Хирургическо раждане: цезарово сечение

В случай на планирано хирургическо раждане (цезарово сечение): лекарят определя деня, в който ще родите.

Лекар прави цезарово сечение

Signalen van naderende bevalling

De bevalling

De signalen van een naderende bevalling kunnen zijn:

  • U verliest een beetje bloed;
  • U verliest een slijmprop; 
  • Uw water breekt (u verliest vruchtwater); 
  • U heeft regelmatig weeën om de 5 tot 10 minuten, gedurende minstens 1 uur;
  • U voelt uw baby minder bewegen.

Neem contact op met uw doktergynaecoloog of vroedvrouw, of ga naar het ziekenhuis wanneer u 1 of meerdere van deze signalen heeft of als u zich zorgen maakt.

Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een beetje bloed verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: een slijmprop verliezen
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: water breekt
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur
Signaal van een naderende bevalling: om de 5 tot 10 minuten weeën hebben, gedurende minstens 1 uur

Keizersnede

Bij een keizersnede wordt de baby met een operatie via een snee in de buik geboren. Er zijn diverse medische redenen voor een keizersnede

Bij een geplande keizersnede spreekt de gynaecoloog samen met u af wanneer u bevalt.

Dokter voert een keizersnede uit.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Гинеколог
В Белгия можете да си запишете част директно при гинеколога, без да ви е необходимо направление от семейния лекар. Вашият семеен лекар обаче може да ви помогне да намерите гинеколог.
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
Prenataal steunpunt - Bevrijdingslaan
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Brussel
Безплатни предродилни грижи
02 229 50 17, 078 150 100
Prenataal steunpunt - De Sloep
Безплатни предродилни грижи
09 234 38 58, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Mechelen
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Pothoekstraat
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Prenataal steunpunt - Sint-Bernardsesteenweg
Безплатни предродилни грижи
03 285 44 36, 078 150 100
Prenataal steunpunt - Willy Vandersteenplein
Безплатни предродилни грижи
078 150 100
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100