Wspólne mieszkanie

Pary, z dziećmi lub bez nich, mogą zdecydować, czy chcą mieszkać wspólnie. Mają różne możliwości:

  • Zawarcie związku małżeńskiego lub zarejestrowanie związku partnerskiego (umowa prawna).
  • Mieszkanie razem bez zawierania małżeństwa lub umowy prawnej.

W przypadku wejścia w zarejestrowany związek partnerski partnerzy podpisują kontrakt w ratuszu. Osoby pragnące wejść w zarejestrowany związek partnerski mogą także podpisać standardową umowę lub umowę przygotowaną dla nich przez notariusza. Prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy różnią się od praw i obowiązków wynikających ze związku małżeńskiego.

Niektóre pary pozostają w związku, ale nie mieszkają wspólnie. Ten rodzaj związku określa się jako pozostawanie w związku na odległość.

Para mieszkająca wspólnie: wspólne oglądanie telewizji

Samenwonen

Koppels, met of zonder kinderen, kunnen besluiten om te gaan samenwonen. Ze hebben dan verschillende opties:

  • Huwen of wettelijk samenwonen (wettelijk contract);
  • Samenwonen zonder te huwen of wettelijk samen te wonen.

Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract. 

Sommige koppels hebben een relatie maar wonen niet samen. Dit soort relatie wordt een latrelatie genoemd ('Living Apart Together').

Een koppel dat samenwoont en samen televisie kijkt

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: