Małżeństwo

Małżeństwo to oficjalny związek pomiędzy dwoma partnerami. Aby dany związek małżeński był legalny w świetle prawa, musi spełniać pewne określone warunki.

Niektórzy ludzie zawierają małżeństwo z miłości, podczas gdy inni pobierają się z bardziej praktycznych powodów, takich jak korzyści finansowe, władza, status społeczny lub dzieci. Małżeństwo może być zaaranżowane lub może do niego dojść na skutek decyzji obojga partnerów o jego zawarciu.

Małżeństwo wiąże się z zaangażowaniem ze strony obojga partnerów.

Osoby mogą też podjąć decyzję o zakończeniu małżeństwa. Nazywa się to rozwodem.

Kobieta i mężczyzna zawierają ślub w ratuszu

Małżeństwo zaaranżowane

W małżeństwie zaaranżowanym rodzice lub inni członkowie rodziny wybierają osobę, którą poślubi dziecko lub młodszy krewny. Zarówno mężczyźni, jak i kobiety mogą tak wstąpić w związek małżeński.

Osoby często mogą zdecydować, czy chcą wstąpić w związek małżeński, ale nie zawsze. W Europie nie można zgodnie z prawem być zmuszonym do małżeństwa z kimś wbrew swojej woli. Zawieranie małżeństwa pod przymusem jest zabronione przez prawo. Każdy ma prawo wybrać partnera. Jeśli nie chcesz wstąpić w związek małżeński z partnerem, którego dla ciebie wybrano, porozmawiaj o tym z zaufaną osobą lub poszukaj profesjonalnej pomocy.

Małżeństwo mieszane i migracja małżeństw

Małżeństwo mieszane oznacza małżeństwo pomiędzy 2 osobami z różnych środowisk kulturowych, etnicznych lub religijnych.

Migracja małżeństw oznacza, że jeden z partnerów przenosi się do kraju, w którym mieszka drugi partner.

Małżeństwo jednopłciowe

W niektórych krajach europejskich osoby będące w związkach homoseksualnych (związkach osób tej samej płci biologicznej) również mogą wstąpić w związek małżeński lub zarejestrować związek partnerski.

Dwoje mężczyzn bierze ślub w ratuszu

Wspólne mieszkanie

Dwie osoby mogą mieszkać wspólnie bez zawierania związku małżeńskiego. W przypadku wejścia w zarejestrowany związek partnerski partnerzy podpisują kontrakt w ratuszu. Osoby pragnące wejść w zarejestrowany związek partnerski mogą także podpisać standardową umowę lub umowę przygotowaną dla nich przez notariusza. Prawa i obowiązki wynikające z takiej umowy różnią się od praw i obowiązków wynikających ze związku małżeńskiego.

Dwie osoby mogą mieszkać wspólnie bez konieczności zawierania związku małżeńskiego.

Huwelijk

Een huwelijk is een officiële verbintenis tussen 2 partners. Om wettelijk te zijn, moet een huwelijk aan bepaalde voorwaarden voldoen.

Sommige mensen huwen uit liefde, andere om praktische of materiële redenen, zoals financieel voordeel, macht, status, kinderen. Een huwelijk kan gearrangeerd zijn of de keuze van beide partners zijn.

Een huwelijk vraagt een engagement van beide partners.

Mensen kunnen hun huwelijk ook beëindigen. Dit heet scheiden.

Een man en een vrouw huwen in een stadhuis

Gearrangeerd huwelijk

In een gearrangeerd huwelijk kiezen de ouders of andere familieleden de persoon met wie hun kinderen of jongere familieleden zullen huwen. Zowel mannen als vrouwen kunnen worden uitgehuwelijkt.

De jongeren kunnen vaak zelf kiezen of ze al dan niet willen huwen, maar dit is niet altijd het geval. In Europa kunt u volgens de wet niet worden uitgehuwelijkt aan iemand met wie u niet wilt huwen. Een gedwongen huwelijk is strafbaar. Iedereen heeft het recht om een partner te kiezen. Als u niet wilt huwen met de partner die voor u werd gekozen, praat hier dan over met iemand die u kunt vertrouwen of zoek professionele hulp.

Gemengd huwelijk en huwelijksmigratie

Een gemengd huwelijk is een huwelijk tussen 2 mensen met een andere culturele, etnische of religieuze achtergrond.

Huwelijksmigratie betekent dat een van beide partners verhuist naar het land waar de andere partner woont.

Huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

In verschillende Europese landen kunnen mensen met een homoseksuele relatie (zelfde geslacht) ook huwen of wettelijk samenwonend zijn.

2 mannen huwen in een stadhuis

Samenwonen

U kunt ook samenwonen zonder te huwen. Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract.

U kunt samenwonen zonder te huwen.

Potrzebujesz dalszej pomocy lub informacji?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centrum pomocy ogólnej – szeroko rozumiana pomoc: problemy w związku, pomoc medyczna, finansowa, administracyjna, prawna lub materialna, kwestie rodzinne itp. Centra CAW udzielają również pomocy ofiarom przemocy i wykorzystania. Znajdź centrum CAW:
Ella
Informacje na temat migracji w celu zawarcia małżeństwa, małżeństw i związków mieszanych oraz płci
02 209 34 69
Réseau Mariage et Migration
Infolinia udzielająca pomocy w kwestiach małżeństw zawieranych pod przymusem
0800 90 901
Merhaba
Organizacja dla osób ze środowisk migracyjnych, które czują pociąg do osób tej samej płci lub mają pytania na temat swojej orientacji seksualnej lub tożsamości płciowej.
0487 55 69 38 (MerhabaPhone)
Lekarz rodzinny
Z lekarzem rodzinnym porozmawiać można na temat niemal wszystkich spraw intymnych. W razie potrzeby lekarz rodzinny może skierować pacjenta do lekarza specjalisty. Znajdź lekarza rodzinnego w swojej okolicy:
Wijkgezondheidscentrum
Możesz odwiedzić lekarza rodzinnego w społecznym ośrodku zdrowia. W społecznych ośrodkach zdrowia pracują także inni specjaliści, tacy jak pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Świadczone usługi są bezpłatne. Znajdź społeczny ośrodek zdrowia w swojej okolicy: