زندگی با یکدیگر

زوج‌های دارای فرزند یا بدون فرزند می توانند برای چگونگی زندگی با یکدیگر تصمیم بگیرند. آن ها گزینه های مختلفی دارند:

  • ازدواج کنند یا وارد یک رابطه ثبت شده شوند (رابطه قانونی).
  • بدون ازدواج یا یک رابطه قانونی با یکدیگر زندگی کنند.

یک رابطه ثبت شده ، قانونی است، اما حقوق و وظایف آن با ازدواج فرق می کند.

برخی زوج ها با هم رابطه دارند، اما با یکدیگر زیر یک سقف زندگی نمی کنند. به این نوع رابطه "زندگی مجزا " گفته می شود.

زوجی که با هم زندگی می کنند: در حال تماشای تلویزیون

Samenwonen

Koppels, met of zonder kinderen, kunnen besluiten om te gaan samenwonen. Ze hebben dan verschillende opties:

  • Huwen of wettelijk samenwonen (wettelijk contract);
  • Samenwonen zonder te huwen of wettelijk samen te wonen.

Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract. 

Sommige koppels hebben een relatie maar wonen niet samen. Dit soort relatie wordt een latrelatie genoemd ('Living Apart Together').

Een koppel dat samenwoont en samen televisie kijkt

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید: