Съвместен живот

Двойки със или без деца могат да решат, че желаят да живеят заедно. За тях има различни възможности:

  • Да се оженят или да встъпят в законно регистрирано партньорство (правен договор);
  • Съжителство без брак или правен договор.

Когато встъпвате в законно регистрирано партньорство, вие подписвате договор в кметството. Може също да подпишете стандартен договор или да сключите личен договор, изготвен от нотариус. Правата и задълженията се различават от тези при брачен договор.

Някои двойки имат връзка, но не живеят заедно. Този вид връзка се нарича “живеене на двойката отделно”.

Двойка, която живее заедно: гледат телевизия заедно

Samenwonen

Koppels, met of zonder kinderen, kunnen besluiten om te gaan samenwonen. Ze hebben dan verschillende opties:

  • Huwen of wettelijk samenwonen (wettelijk contract);
  • Samenwonen zonder te huwen of wettelijk samen te wonen.

Bij wettelijk samenwonen wordt een contract getekend in het stadhuis. U kunt ook een standaard contract tekenen of een persoonlijk contract laten opstellen bij de notaris. De rechten en plichten zijn anders dan die van een huwelijkscontract. 

Sommige koppels hebben een relatie maar wonen niet samen. Dit soort relatie wordt een latrelatie genoemd ('Living Apart Together').

Een koppel dat samenwoont en samen televisie kijkt

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал: