اندام های تناسلی مشاهده پذیر در مردان

اندام های تناسلی مشاهده پذیر (خارجی) مردان عبارتند از:

  • آلت تناسلی مرد;
  • کلاهک؛
  • کیسه بیضه

کلاهک، قسمتِ حساسِ آلت تناسلی مرد است. اطراف کلاهک را پوست ختنه گاه احاطه کرده است. می توانید پوست ختنه گاه را به عقب یا جلو حرکت دهید. برخی مردان را ختنه می کنند. در این صورت دیگر پوست ختنه گاه یا قسمتی از آن را نخواهند داشت.

مجرای ادرار در کلاهک قرار دارد.

مردی ایستاده. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
مردی ایستاده. تأکید روی اندام های جنسی خارجی است.
اندام های جنسی مشاهده پذیر مردان عباتند از : 1. آلت تناسلی مردانه، 2.کلاهک، 3.کیسه بیضه. دور کلاهک: 4. پوست ختنه گاه، داخل: 5.مجرای ادرار.
اندام های جنسی مشاهده پذیر مردان عباتند از : 1. آلت تناسلی مردانه، 2.کلاهک، 3.کیسه بیضه. دور کلاهک: 4. پوست ختنه گاه، داخل: 5.مجرای ادرار.
اندام های جنسی مشاهده پذیر مردان عباتند از : 1. آلت تناسلی مردانه، 2.کلاهک، 3.کیسه بیضه. دور کلاهک: 4. پوست ختنه گاه، داخل: 5.مجرای ادرار.
اندام های جنسی مشاهده پذیر مردان عباتند از : 1. آلت تناسلی مردانه، 2.کلاهک، 3.کیسه بیضه. دور کلاهک: 4. پوست ختنه گاه، داخل: 5.مجرای ادرار.

آلت تناسلی مرد و کیسه بیضه

آلت تناسلی مرد دو عملکرد دارد:

  1. وقتی آلت تناسلی مرد نرم است: ادرار از آن طریق از بدن خارج می شود؛
  2. وقتی آلت تناسلی سفت شده است (نعوظ): منی از طریق آلت تناسلی از بدن خارج می شود.

منی و ادرار به طور هم زمان از آلت تناسلی خارج نمی شوند.

مردی که تحریک شده است، آلت تناسلیش در حالت نعوظ قرار می گیرد. سپس هجوم جریان خون به آلت تناسلی مرد باعث متورم شدن آن می شود. آلت تناسلی مردان اغلب صبح ها که از خواب بیدار می شوند ، سفت و سخت است. این به معنای تحریک شدن آنها نیست.

هنگامِ آمیزش جنسی، آلت تناسلی مرد وارد واژن می شود (دخول).

کیسه بیضه بیضه ها را در بر گرفته است.

1. آلت تناسلی در حالت عادی از زاویه داخلی، نحوه خروج ادرار را از بدن مرد نشان می دهد.
1. آلت تناسلی در حالت عادی از زاویه داخلی، نحوه خروج ادرار را از بدن مرد نشان می دهد.
2. آلت تناسلی در حالت نعوظ از زاویه داخلی، نحوه خروج منی را از بدن مرد نشان می دهد.
2. آلت تناسلی در حالت نعوظ از زاویه داخلی، نحوه خروج منی را از بدن مرد نشان می دهد.

اشکال متفاوت آلت تناسلی

اندازه و شکل آلت های تناسلی باهم فرق می کنند. برخی مردان آلت تناسلی بزرگ ،و برخی آلت تناسلی کوچک تر دارند. اما اندازه آلت تناسلی نعوظ شده و نعوظ نشده در مردان مختلف متفاوت است. برخی مردان آلت تناسلی خمیده ، و برخی دیگر آلت تناسلی صاف تری دارند. شکل ظاهری آلت تناسلی در عملکرد آن یا داشتن یک سکس خوب نقشی چندان مهم ایفا نمی کند.

آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 1
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 1
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 2
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 2
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 3
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 3
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 4
آلت های تناسلی مردانه متفاوت: نمونه 4

Zichtbare geslachtsdelen van de man

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de man zijn: 

  • penis;
  • eikel;
  • balzak.

De eikel is het gevoelige topje van de penis. De voorhuid omhult de eikel. U kunt de voorhuid naar achteren en naar voren bewegen. Sommige mannen zijn besneden. Zij hebben geen voorhuid meer, of nog maar een deel ervan. 

Het plasgaatje bevindt zich in de eikel.

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.

Penis en balzak

De penis heeft 2 functies: 

  1. Wanneer de penis slap is: urine kan het lichaam verlaten langs de penis;
  2. Wanneer de penis stijf is (erectie): sperma kan het lichaam verlaten langs de penis. 

Sperma en urine kunnen niet tezamen uit de penis komen.  

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt dan op met bloed. Mannen hebben vaak een stijve penis wanneer ze ’s ochtends wakker worden. Dit is geen teken van opwinding. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

De balzak bevat de teelballen.

1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.

Soorten penissen

De grootte en de vorm van de penis is bij elke man anders. Sommige mannen hebben een grote penis, andere een kleinere. De grootte van de stijve en de slappe penis zijn verschillend bij elke man. Sommige mannen hebben een gebogen penis, andere een rechte. Hoe de penis eruit ziet, is niet belangrijk voor de manier waarop hij werkt of om goede seks te kunnen hebben. 

Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 4
Verschillende penissen: voorbeeld 4

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW: