Organet seksuale të dukshme të burrit

Organet seksuale të dukshme (të jashtme) të burrit janë:

  • penisi;
  • koka e penisit;
  • skrotumi.

Koka e penisit është maja e ndjeshme e penisit. Lafsha mbështillet rreth kokës së penisit. Mund ta zhvendosni lafshën prapa dhe përpara. Disa burra janë bërë synet. Ata nuk e kanë më lafshën ose një pjesë të lafshës.

Vrima e jashtme e uretrës shtrihet te koka e penisit.

Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Burrë duke qëndruar në këmbë. Fokusi është në organet seksuale të dukshme.
Organet seksuale të dukshme të burrit janë: 1. penisi, 2. koka e penisit, 3. skrotumi. Rreth kokës së penisit: 4. lafsha, brenda: 5. vrima urinare.
Organet seksuale të dukshme të burrit janë: 1. penisi, 2. koka e penisit, 3. skrotumi. Rreth kokës së penisit: 4. lafsha, brenda: 5. vrima urinare.
Organet seksuale të dukshme të burrit janë: 1. penisi, 2. koka e penisit, 3. skrotumi. Rreth kokës së penisit: 4. lafsha, brenda: 5. vrima urinare.
Organet seksuale të dukshme të burrit janë: 1. penisi, 2. koka e penisit, 3. skrotumi. Rreth kokës së penisit: 4. lafsha, brenda: 5. vrima urinare.

Penisi dhe qesja e herdheve

Penisi ka 2 funksione:

  1. Kur penisi është i butë: urina mund të dalë jashtë trupit nëpërmjet penisit;
  2. Kur penisi është i ngurtësuar: (ereksioni): sperma mund të dalë jashtë trupit nëpërmjet penisit.

Sperma dhe urina nuk mund të dalin nga penisi në të njëjtën kohë.

Një burrë që eksitohet mund të ketë ereksion. Atëherë penisi fryhet me gjak. Shpesh burrat e kanë të ngurtësuar penisin kur zgjohen në mëngjes. Kjo nuk do të thotë që janë të eksituar.

Gjatë marrëdhënies seksuale, penisi hyn në vaginë (penetrimi).

Skrotumi përmban testikujt.

1. Penisi i butë i parë nga brenda, ku tregohet se si mund të dalë urina nga trupi i mashkullit
1. Penisi i butë i parë nga brenda, ku tregohet se si mund të dalë urina nga trupi i mashkullit
2. Penisi i erektuar i parë nga brenda, ku tregohet se si mund të dalë sperma nga trupi i mashkullit
2. Penisi i erektuar i parë nga brenda, ku tregohet se si mund të dalë sperma nga trupi i mashkullit

Llojet e penisëve

Madhësia dhe forma e penisit mund të ndryshojë. Disa burra kanë një penis të madh, të tjerët kanë një më të vogël. Si madhësia e penisit të erektuar, ashtu dhe e penisit të paerektuar mund të ndryshojnë nga një burrë në tjetrin. Disa burra kanë një penis të lakuar, të tjerët e kanë më të drejtë. Pamja e penisit është e rëndësishme për funksionet e tij ose për një seks të mirë.

Penisë të ndryshëm: shembulli 1
Penisë të ndryshëm: shembulli 1
Penisë të ndryshëm: shembulli 2
Penisë të ndryshëm: shembulli 2
Penisë të ndryshëm: shembulli 3
Penisë të ndryshëm: shembulli 3
Penisë të ndryshëm: shembulli 4
Penisë të ndryshëm: shembulli 4

Zichtbare geslachtsdelen van de man

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de man zijn: 

  • penis;
  • eikel;
  • balzak.

De eikel is het gevoelige topje van de penis. De voorhuid omhult de eikel. U kunt de voorhuid naar achteren en naar voren bewegen. Sommige mannen zijn besneden. Zij hebben geen voorhuid meer, of nog maar een deel ervan. 

Het plasgaatje bevindt zich in de eikel.

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.

Penis en balzak

De penis heeft 2 functies: 

  1. Wanneer de penis slap is: urine kan het lichaam verlaten langs de penis;
  2. Wanneer de penis stijf is (erectie): sperma kan het lichaam verlaten langs de penis. 

Sperma en urine kunnen niet tezamen uit de penis komen.  

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt dan op met bloed. Mannen hebben vaak een stijve penis wanneer ze ’s ochtends wakker worden. Dit is geen teken van opwinding. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

De balzak bevat de teelballen.

1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.

Soorten penissen

De grootte en de vorm van de penis is bij elke man anders. Sommige mannen hebben een grote penis, andere een kleinere. De grootte van de stijve en de slappe penis zijn verschillend bij elke man. Sommige mannen hebben een gebogen penis, andere een rechte. Hoe de penis eruit ziet, is niet belangrijk voor de manier waarop hij werkt of om goede seks te kunnen hebben. 

Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 4
Verschillende penissen: voorbeeld 4

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW: