Zichtbare geslachtsdelen van de man

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de man zijn: 

  • penis;
  • eikel;
  • balzak.

De eikel is het gevoelige topje van de penis. De voorhuid omhult de eikel. U kunt de voorhuid naar achteren en naar voren bewegen. Sommige mannen zijn besneden. Zij hebben geen voorhuid meer, of nog maar een deel ervan. 

Het plasgaatje bevindt zich in de eikel.

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.

Penis en balzak

De penis heeft 2 functies: 

  1. Wanneer de penis slap is: urine kan het lichaam verlaten langs de penis;
  2. Wanneer de penis stijf is (erectie): sperma kan het lichaam verlaten langs de penis. 

Sperma en urine kunnen niet tezamen uit de penis komen.  

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt dan op met bloed. Mannen hebben vaak een stijve penis wanneer ze ’s ochtends wakker worden. Dit is geen teken van opwinding. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

De balzak bevat de teelballen.

1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.

Soorten penissen

De grootte en de vorm van de penis is bij elke man anders. Sommige mannen hebben een grote penis, andere een kleinere. De grootte van de stijve en de slappe penis zijn verschillend bij elke man. Sommige mannen hebben een gebogen penis, andere een rechte. Hoe de penis eruit ziet, is niet belangrijk voor de manier waarop hij werkt of om goede seks te kunnen hebben. 

Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 4
Verschillende penissen: voorbeeld 4

Man’s visible sexual organs

A man’s visible (external) sexual organs are:

  • penis;
  • glans;
  • scrotum.

The glans is the sensitive tip of the penis. The foreskin is wrapped around the glans. You can move the foreskin backwards and forwards. Some men are circumcised. They no longer have a foreskin, or part of the foreskin.

The urinary meatus lies in the glans.

Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.

Penis and scrotum

The penis has 2 functions:

  1. When the penis is soft: urine can leave the body through the penis;
  2. When the penis is hard (erection): semen can leave the body through the penis.

Semen and urine cannot leave the penis at the same time.

A man who is aroused can get an erection. The penis then swells with blood. Men often have a hard penis when they wake up in the morning. This does not mean they are aroused.

During sexual intercourse, the penis enters the vagina (penetration).

The scrotum contains the testicles.

1. Soft penis seen from inside, showing how urine can leave the male body
1. Soft penis seen from inside, showing how urine can leave the male body
2. Erect penis seen from inside, showing how semen can leave the male body
2. Erect penis seen from inside, showing how semen can leave the male body

Types of penises

The size and shape of the penis can vary. Some men have a large penis, others have a smaller one. Both the size of the erect penis and the flaccid (soft) penis can vary from man to man. Some men have a curved penis, others have a straighter one. The way the penis looks is not important for its functions or for good sex.

Different penises: example 1
Different penises: example 1
Different penises: example 2
Different penises: example 2
Different penises: example 3
Different penises: example 3
Different penises: example 4
Different penises: example 4

Meer informatie of hulp nodig?

Huisdokter
U kunt met een huisdokter over elk intiem onderwerp praten. Als het nodig is, kan de huisdokter u naar een gespecialiseerde zorgverlener doorverwijzen. Vind een huisdokter in uw buurt:
Wijkgezondheidscentrum
U kunt naar een huisdokter in een wijkgezondheidscentrum gaan. In een wijkgezondheidscentrum werken ook andere zorgverleners, zoals verpleegkundigen en sociale werkers. De zorgen zijn gratis. Vind een wijkgezondheidscentrum in uw buurt:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Hulp bij allerlei vragen: een moeilijke relatie, medische, financiële, administratieve of juridische problemen, gezinsproblemen,... CAW's bieden ook begeleiding aan slachtoffers van geweld en misbruik. Vind een CAW in uw buurt: