A man’s visible (external) sexual organs are:

The glans is the sensitive tip of the penis. The foreskin is wrapped around the glans. You can move the foreskin backwards and forwards. Some men are circumcised. They no longer have a foreskin, or part of the foreskin.

The urinary meatus lies in the glans.

Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
Man standing. The focus is on the visible sexual organs.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.
A man’s visible sexual organs are: 1. penis, 2. glans, 3. scrotum. Around the glans: 4. foreskin, inside: 5. urinary meatus.

Penis and scrotum

The penis has 2 functions:

  1. When the penis is soft: urine can leave the body through the penis;
  2. When the penis is hard (erection): semen can leave the body through the penis.

Semen and urine cannot leave the penis at the same time.

A man who is aroused can get an erection. The penis then swells with blood. Men often have a hard penis when they wake up in the morning. This does not mean they are aroused.

During sexual intercourse, the penis enters the vagina (penetration).

The scrotum contains the testicles.

1. Soft penis seen from inside, showing how urine can leave the male body
1. Soft penis seen from inside, showing how urine can leave the male body
2. Erect penis seen from inside, showing how semen can leave the male body
2. Erect penis seen from inside, showing how semen can leave the male body

Types of penises

The size and shape of the penis can vary. Some men have a large penis, others have a smaller one. Both the size of the erect penis and the flaccid (soft) penis can vary from man to man. Some men have a curved penis, others have a straighter one. The way the penis looks is not important for its functions or for good sex.

Different penises: example 1
Different penises: example 1
Different penises: example 2
Different penises: example 2
Different penises: example 3
Different penises: example 3
Different penises: example 4
Different penises: example 4

De zichtbare (uitwendige) geslachtsdelen van de man zijn: 

De eikel is het gevoelige topje van de penis. De voorhuid omhult de eikel. U kunt de voorhuid naar achteren en naar voren bewegen. Sommige mannen zijn besneden. Zij hebben geen voorhuid meer, of nog maar een deel ervan. 

Het plasgaatje bevindt zich in de eikel.

Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Man rechtopstaand. De focus ligt op de zichtbare geslachtsdelen.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.
Zichtbare geslachtsdelen van de man: 1. penis, 2. eikel, 3. balzak. Rond de eikel: 4. voorhuid, in de eikel: 5. plasgaatje.

Penis en balzak

De penis heeft 2 functies: 

  1. Wanneer de penis slap is: urine kan het lichaam verlaten langs de penis;
  2. Wanneer de penis stijf is (erectie): sperma kan het lichaam verlaten langs de penis. 

Sperma en urine kunnen niet tezamen uit de penis komen.  

Een man die opgewonden is, kan een erectie krijgen. De penis zwelt dan op met bloed. Mannen hebben vaak een stijve penis wanneer ze ’s ochtends wakker worden. Dit is geen teken van opwinding. 

Bij geslachtsgemeenschap gaat de penis in de vagina (penetratie). 

De balzak bevat de teelballen.

1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
1. Slappe penis inwendig gezien: urine verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.
2. Stijve penis inwendig gezien: sperma verlaat het lichaam van de man.

Soorten penissen

De grootte en de vorm van de penis is bij elke man anders. Sommige mannen hebben een grote penis, andere een kleinere. De grootte van de stijve en de slappe penis zijn verschillend bij elke man. Sommige mannen hebben een gebogen penis, andere een rechte. Hoe de penis eruit ziet, is niet belangrijk voor de manier waarop hij werkt of om goede seks te kunnen hebben. 

Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 1
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 2
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 3
Verschillende penissen: voorbeeld 4
Verschillende penissen: voorbeeld 4

More information or help needed?

Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
Community health centre (wijkgezondheidscentrum)
You can visit a family doctor in a community health centre. Other care professionals such as nurses and social workers also work at community health centres. Care is provided free of charge. Find a community health centre in your neighbourhood:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Centre for general well-being - Help with all kinds of issues: a difficult relationship, medical, financial, administrative, legal or material problems, family problems,... CAWs also provide assistance to victims of violence and abuse. Find a CAW in your neighbourhood:
More health professionals

Dictionary and translations