Prostitution / sex work

Prostitution or sex work means offering sex in exchange for money or other advantages.

Prostitution is legal in Belgium if both the sex worker and the client are over 18. They are doing nothing that is forbidden by law. However, it is forbidden by law to have a prostitute work for you, own a brothel or encourage someone into prostitution.

Forced prostitution and human trafficking are forbidden by law. Teenage and child prostitution is also forbidden. “Lover boys” or “pimp boys” who seduce girls, start a fake relationship with them and then force them into prostitution, are also forbidden by law.

A sex worker and a client are talking at the entrance of a brothel

Some minors (persons under the age of 18) engage in prostitution of their own free will. This is also forbidden.

All forms of violence or discrimination against a male, female or transgender sex worker is forbidden by law.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen.

Prostitutie is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn. Zij doen niets strafbaars. Maar het is wel strafbaar om een prostitué(e) voor u te laten werken, een prostitutiehuis te hebben of iemand aan te zetten tot prostitutie.

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Tiener- en kinderprostitutie zijn ook verboden. Ook 'loverboys' of 'pimpboys' die meisjes versieren en een valse relatie met hen beginnen om hen daarna in de prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Sommige minderjarigen (personen onder 18 jaar) prostitueren zich vrijwillig. Dit is ook verboden.

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

More information or help needed?

Violett Gent
Help for sex workers, also STI and HIV testing
09 233 47 67
Violett Hasselt
Help for sex workers, also STI and HIV testing
011 33 30 58
Violett Antwerpen
Health care and support to sex workers, also STI and HIV testing
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Alias
Medical and social help for male sex workers
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Social organization for male and transgender sex workers
03 293 95 90
Espace P - Arlon
HIV and STI testing, medical and psychosocial help for sex workers
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
HIV and STI testing, medical and psychosocial help for sex workers
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
HIV and STI testing, medical and psychosocial help for sex workers
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
HIV and STI testing, medical and psychosocial help for sex workers
04 221 05 09
Espace P - Mons
HIV and STI testing, medical and psychosocial help for sex workers
065 8470 09
Espace P - Namur
HIV and STI testing, medical and psychosocial help for sex workers
081 77 68 21, 081 72 16 21
Family doctor
You can talk to a family doctor about almost every intimate issue. If necessary the family doctor can refer you to a specialised health professional. Find a family doctor in your neighbourhood:
ICAR Wallonie
HIV and STI tests, medical, administrative and psychosocial assistance for sex workers
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Monday to Friday, between 8.30 a.m. and 4.30 p.m.)