Fahiþelik / seks iþçiliði

Fahiþelik veya seks iþçiliði, para veya baþka çýkarlar karþýlýðýnda sunulan seks anlamýna gelmektedir. Kendi iradesiyle fahiþeliði seçen seks iþçileri ile fahiþeliðe zorlanan insan ticareti kurbanlarý arasýnda bir fark vardýr. Sonuç olarak, seks iþçiliði cezalandýrýlamaz, ancak birini seks iþçiliðine zorlamak cezalandýrýlabilir.

Belçika’da seks iþçiliði, hem seks iþçisinin hem de müþterinin 18 yaþýndan büyük olmasý ve seks iþçisinin özgür iradesiyle ve rýzasýyla hareket etmesi koþuluyla yasaldýr. Yaptýklarý þey kanunen yasak deðildir.  

Rýza dýþý fahiþelik ve insan ticareti kanunen yasaktýr. Reþit olmayan kiþilerin cinsel sömürüsü de yasaktýr. Kýzlarý baþtan çýkaran ve daha sonra fahiþeliðe zorlamak için onlarla sahte bir iliþki baþlatan genç kadýn satýcýlarý da cezalandýrýlabilir.

Bir genelevin giriþinde konuþan bir seks iþçisi ve bir müþteri

Erkeðe, kadýna ya da cinsiyet deðiþtirmiþ bir seks iþçisine karþý uygulanan her türlü þiddet veya ayrýmcýlýk kanunen yasaktýr.

Prostitutie / sekswerk

Prostitutie of sekswerk betekent seks aanbieden in ruil voor geld of andere voordelen. Er is een onderscheid tussen sekswerkers die vrijwillig kiezen om deze job te doen en slachtoffers van mensenhandel die gedwongen worden tot prostitutie. Daarom is sekswerk niet strafbaar, maar iemand dwingen tot sekswerk wel.

Sekswerk is legaal in België als zowel de sekswerker als de klant ouder dan 18 jaar zijn en de sekswerker vrij en met toestemming handelt. Zij doen niets strafbaars.  

Gedwongen prostitutie en mensenhandel zijn strafbaar. Seksuele uitbuiting van minderjarigen in de prostitutie is ook verboden. Ook tienerpooiers die meisjes versieren en een valse relatie met hen beginnen om hen daarna in de prostitutie te dwingen zijn strafbaar.

Een sekswerker en een klant praten aan de ingang van een bordeel

Elke vorm van geweld of discriminatie tegenover een mannelijke, vrouwelijke of transgender sekswerker is strafbaar.

Daha fazla bilgiye ya da yardıma ihtiyacınız var mı?

Violett Gent
STI ve HIV testleri de dahil, seks işçileri için destek
09 233 47 67
Violett Hasselt
STI ve HIV testleri de dahil, seks işçileri için destek
011 33 30 58
Violett Antwerpen
STI ve HIV testleri de dahil, fahişeler için sağlık hizmetleri ve destek
03 293 95 91, 0474 98 57 66
Alias
Erkek seks işçileri için tıbbi ve sosyal destek
0484 60 52 18, 0484 60 80 47
Boysproject
Erkek ve trans cinsiyetli seks işçileri için sosyal kurum
03 293 95 90
Espace P - Arlon
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
0474 13 86 54
Espace P - Brussel
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
02 219 98 74
Espace P - Charleroi
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
071 30 98 10, 0471 54 28 23
Espace P - Liège
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
04 221 05 09
Espace P - Mons
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
065 8470 09
Espace P - Namur
HIV ve STI testleri, seks işçileri için tıbbi ve psikososyal destek
081 77 68 21, 081 72 16 21
Aile hekimi
Neredeyse her mahrem konu hakkında aile hekiminize danışabilirsiniz. Gerekli durumda aile hekimi sizi bir sağlık uzmanına sevk edebilir. Mahallenizde bir aile hekimi bulun:
ICAR Wallonie
Seks işçileri için HIV ve STI testleri, tıbbi, idari ve psiko-sosyal destek
04 223 18 26 - 0499 38 88 46 (Pazartesi-Cuma / Mesai Saatleri: 8:30 - 16:30)