Живот с детето

Промени в живота

Родителството променя съществено живота ви.

Вие може:

 • да чувствате голяма отговорност за детето, което зависи от вас за храна, грижи и любов;
 • да се чувствате несигурни и изплашени относно чувствата и нуждите на детето. Вие започвате да научавате тези неща малко по малко;
 • не ви достига сън, защото се налага да ставате през нощта;
 • имате затруднения с кърменето (за жените);
 • тревожите се за бъдещето;
 • трябва да се откажете от предишни навици и хобита;
 • трябва да планирате действията си внимателно.

Социален живот

Вашите социални контакти могат да се променят. Например може:

 • да искате да прекарвате много време с вашето дете;
 • да се запознаете с нови хора, които също имат деца;
 • да се преместите и да имате нови съседи;
 • да се налага все по-често да правите планове предварително: някои контакти могат да се ограничат.

И майката, и бащата на детето претърпяват промени.

Промените са нормално явление. Необходимо е известно време, за да свикнете с новата ситуация.

Leven met een baby

Veranderingen in uw leven

Ouder zijn verandert veel in uw leven: 

Het kan zijn dat u:

 • een grote verantwoordelijkheid voelt voor uw baby, die van u afhankelijk is voor voeding, verzorging en liefde;
 • onzeker en bang bent over wat uw baby voelt en nodig heeft;
 • te weinig slaap heeft omdat u ’s nachts moet opstaan; 
 • moeite heeft om borstvoeding te geven (vrouwen);
 • zich zorgen maakt over de toekomst; 
 • vroegere gewoonten en hobby’s moet opgeven;
 • uw activiteiten goed moet plannen.

Sociaal leven

Uw sociale contacten kunnen veranderen. Omdat u bijvoorbeeld: 

 • veel tijd met uw baby wil doorbrengen;
 • u nieuwe mensen leert kennen die ook kinderen hebben; 
 • u verhuist en nieuwe buren krijgt; 
 • meer op voorhand moet plannen: sommige contacten kunnen daardoor minder intens worden. 

Het leven van de moeder en van de vader veranderen allebei. 

Veranderingen zijn normaal. Het vraagt wat tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.

Необходима ли е допълнителна информация или помощ?

Семеен лекар
Можете да говорите със семейния лекар за почти всеки интимен проблем. Ако е необходимо, семейният лекар може да ви насочи към специализиран лекар. Намерете семеен лекар във вашия квартал:
Wijkgezondheidscentrum
Можете да посетите семеен лекар в общинския медицински център. В общинския медицински център работят и други специалисти, оказващи професионални грижи, като медицински сестри и социални работници. Грижите се предоставят безплатно. Намерете общински медицински център във вашия квартал:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Център за общо подобряване на условията на живот – помощ при всички видове проблеми: трудни връзки, медицински, финансови, административни, правни или материални проблеми, семейни проблеми,... CAW може да предостави и подкрепа за жертви на насилие и малтретиране. Намерете CAW:
Aquarelle
Грижи преди и след раждане за жени, имигрирали в Белгия
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Информация относно желание за деца, бременност, раждане, медицински грижи по време на бременност, кърмене и бащинство, майчинство.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Съдействие за (бъдещи) родители с информация, практически съвети и медицинско проследяване до 3-годишна възраст на детето. Услугите са безплатни.
078 150 100
Акушерка
Акушерката помага на бременните жена преди, по време на и след раждане. Намерете акушерка във вашия квартал:
ONE
Безплатен социален и медицински мониторинг по време на бременност и мониторинг на детето. ONE работи в цялата френскоговореща част от Белгия. Свържете се местния клон на ONE: