زندگی با کودک

تغییرات زندگی

پدر و مادر شدن زندگی شما را تغییر می دهد.

شما ممکن است:

 • مسئولیت سنگینی را در قبال کودکتان احساس کنید . کودکی که برای غذا، مراقبت و عشق به شما نیاز دارد؛
 • درباره برآوردن نیازها و پاسخ گویی به عواطف کودک احساس ترس و ناامنی کنید. شما فقط با گذشت زمان این ها را یاد می گیرید؛
 • دچار کمبود خواب شوید، زایرا باید شب ها برای شیر دادن به کودکتان بیدار شوید، ؛
 • برای تغذیه کودک با شیر خود با مشکل روبرو شوید (زنان)؛
 • نگران آینده بشوید ؛
 • مجبور شوید عادت ها و سرگرمی های گذشته تان را کنار بگذارید؛
 • مجبور شوید فعالیت هایتان را با دقت بیشتری برنامه ریزی کنید.

زندگی اجتماعی

برخوردها و روابط اجتماعی شما تغییر می کند. مثلاً ممکن است:

 • بخواهید وقت بیشتری را با کودکتان بگذرانید؛
 • با افرادی جدید که فرزند دارند، آشنا شوید؛
 • به خانه ای جدید نقل مکان کنید و همسایگان جدیدی داشته باشید؛
 • مجبور شوید پیشاپیش برای خیلی از کارها برنامه ریزی کنید:ممکن است از تعدد برخی ارتباطات کاسته شود.

پدر و مادر هر دو ، تغییرات را تجربه می کنند.

این تغییرات عادی هستند. تطابق با موقعیت جدید، کمی زمان می برد.

Leven met een baby

Veranderingen in uw leven

Ouder zijn verandert veel in uw leven: 

Het kan zijn dat u:

 • een grote verantwoordelijkheid voelt voor uw baby, die van u afhankelijk is voor voeding, verzorging en liefde;
 • onzeker en bang bent over wat uw baby voelt en nodig heeft;
 • te weinig slaap heeft omdat u ’s nachts moet opstaan; 
 • moeite heeft om borstvoeding te geven (vrouwen);
 • zich zorgen maakt over de toekomst; 
 • vroegere gewoonten en hobby’s moet opgeven;
 • uw activiteiten goed moet plannen.

Sociaal leven

Uw sociale contacten kunnen veranderen. Omdat u bijvoorbeeld: 

 • veel tijd met uw baby wil doorbrengen;
 • u nieuwe mensen leert kennen die ook kinderen hebben; 
 • u verhuist en nieuwe buren krijgt; 
 • meer op voorhand moet plannen: sommige contacten kunnen daardoor minder intens worden. 

Het leven van de moeder en van de vader veranderen allebei. 

Veranderingen zijn normaal. Het vraagt wat tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.

به اطلاعات بیشتر یا راهنمایی نیاز دارید؟

پزشک خانواده
می توانید درباره تقریباً هر مشکل محرمانه ای با پزشک خانوادگی تان صحبت کنید. در صورت لزوم پزشک خانواده می تواند شما را به متخصص ارجاع دهد. یک پزشک خانواده در مجاورت خود پیدا کنید:
Wijkgezondheidscentrum
به جای رفتن به پزشک خانواده، می توانید به Wijkgezondheidscentrum (مرکز خدمات بهداشتی انجمن) بروید. یک Wijkgezondheidscentrum در مجاورت خود پیدا کنید:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
مرکز سلامت عمومی - کمک در همه زمینه ها: رابطه مشکل، مشکلات پزشکی، مالی، مدیریتی، حقوقی یا مادی، مشکلات خانوادگی… CAW ها همچنین به قربانیان خشونت و سوءاستفاده کمک می کنند یافتن CAW:
Aquarelle
خدمات دوره بارداری و پس از تولد برای زنانی که به بلژیک مهاجرت کردند
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 40 77 20 016
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن: 0 11 238 03
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
اطلاعات برای خانم های باردار و تازه پدر و مادرها
09 265 09 44
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
برای کسب اطلاعات درباره میل به بچه دار شدن ، بارداری، زایمان، مراقبت از مادر، شیردهی، و آموزش والدین.
تلفن:86 11 88 0478 ، 58 25 229 02
Kind en Gezin
کمک به والدین (والدین آینده) با ارائه اطلاعات، نکات عملی و جلسات پیگیری پزشکی تا زمانی 3 سالگی کودک. خدمات رایگان هستند.
078 150 100
ماما
یک ماما قبل از بارداری، در طول بارداری، هنگام زایمان و بعد از وضع حمل به زنان کمک می کند. در همسایگیِ خود یک ماما بیابید:
وان
مراقبت های پزشکی و اجتماعی رایگان طی دوران بارداری و نظارت بر وضعیت کودک. وان در سرتاسر بخش فرانسوی زبانِ بلژیک مشغول به کار است. با یکی از شعبه های وان در نزدیکی خود تماس بگیرید: