Jetesa me një foshnjë

Jeta ndryshon

Të qënit një prind e ndryshon jetën tuaj shumë.

Ju mund:

 • të ndjeni një përgjegjësi të madhe për foshnjën, e cila varet nga ju për ushqim, kujdes dhe dashuri;
 • të ndjeheni e pasigurt dhe e frikësuar rreth ndjenjave dhe nevojave të foshnjës. Ju veç i mësoni këto pak e nga pak;
 • shkurtohet gjumi sepse ju duhet të ngriheni natën;
 • keni vështirësi në ushqyerjen me gji (gratë);
 • shqetësoheni rreth të ardhmes;
 • hiqni dorë nga zakonet e mëparshme dhe hobet ;
 • duhet të planifikoni aktivitetet tuaja me kujdes;

Jeta sociale

Kontaktet tuaj social mund të ndryshojnë. Për shembull, ju mund:

 • të doni të shpenzoni shumë kohë me foshnjën tuaj;
 • të njiheni me njerëz të rinj të cilët gjithashtu kanë fëmijë;
 • të zhvendoseni dhe të keni komshinj të rinj;
 • duhet të planifikoni shumë më parë: disa kontakte mund të bëhen më pak të gjallë.

Të dy nëna dhe babai i foshnjës përjetojnë ndryshime.

Ndryshimet janë normale. Duhet disa kohë të mësohesh me situatën e re.

Leven met een baby

Veranderingen in uw leven

Ouder zijn verandert veel in uw leven: 

Het kan zijn dat u:

 • een grote verantwoordelijkheid voelt voor uw baby, die van u afhankelijk is voor voeding, verzorging en liefde;
 • onzeker en bang bent over wat uw baby voelt en nodig heeft;
 • te weinig slaap heeft omdat u ’s nachts moet opstaan; 
 • moeite heeft om borstvoeding te geven (vrouwen);
 • zich zorgen maakt over de toekomst; 
 • vroegere gewoonten en hobby’s moet opgeven;
 • uw activiteiten goed moet plannen.

Sociaal leven

Uw sociale contacten kunnen veranderen. Omdat u bijvoorbeeld: 

 • veel tijd met uw baby wil doorbrengen;
 • u nieuwe mensen leert kennen die ook kinderen hebben; 
 • u verhuist en nieuwe buren krijgt; 
 • meer op voorhand moet plannen: sommige contacten kunnen daardoor minder intens worden. 

Het leven van de moeder en van de vader veranderen allebei. 

Veranderingen zijn normaal. Het vraagt wat tijd om aan de nieuwe situatie te wennen.

Keni nevojë për më shumë informacion ose ndihmë?

Mjeku i familjes
Mund të flisni me një mjek të familjes pothuajse për çdo problem intim. Nëse është e nevojshme, mjeku i familjes mund t'ju dërgojë te një profesionist shëndetësor i specializuar. Gjeni një mjek të familjes në lagjen tuaj:
Wijkgezondheidscentrum
Mund të vizitoni një mjek familjeje në një qendër shëndetësore të komunitetit. Në qendrat shëndetësore të komunitetit punojnë edhe profesionistë të tjerë të kujdesit, si p.sh. infermierët dhe punonjësit socialë. Kujdesi ofrohet pa pagesë. Gjeni një qendër shëndetësore të komunitetit në lagjen tuaj:
CAW - Centrum Algemeen Welzijn
Qendër për mirëqenien e përgjithshme - ndihmë për të gjitha llojet e problemeve: për një marrëdhënie të vështirë, probleme mjekësore, financiare, administrative, ligjore ose materiale, probleme familjare... Qendrat CAW ofrojnë gjithashtu ndihmë për viktimat e dhunës dhe abuzimit. Gjeni një qendër CAW:
Aquarelle
Kujdes para dhe pas lindjes për gratë që kanë emigruar në Belgjikë
02/ 535 47 13
De Kraamtuin
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
078 05 52 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Bakermat
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
016 20 77 40
Expertisecentrum Kraamzorg De Kraamvogel
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
03 238 11 00
Expertisecentrum Kraamzorg De Wieg
Informacion për gratë shtatzëna dhe prindërit e rinj
0473 45 14 38, 050 33 02 70
Expertisecentrum Kraamzorg Kraamkaravaan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
09 333 57 60
Expertisecentrum Kraamzorg Volle maan
Informacion mbi dëshirën për të pasur fëmijë, shtatzëninë, lindjen, kujdesin e lindjes, ushqyerjen me gji dhe të qenët prind.
02 229 25 58, 0478 88 11 86
Kind en Gezin
Ndihmë për prindër (të ardhshëm) nëpërmjet informacionit, këshillave praktike dhe kontrolleve mjekësore derisa fëmija të arrijë moshën 3-vjeçare. Shërbimet janë falas.
078 150 100
Mamia
Një mami ndihmon gratë shtatzëna para, gjatë dhe pas lindjes. Gjeni një mami në lagjen tuaj:
ONE
Monitorim shoqëror dhe mjekësor falas gjatë shtatzënisë dhe monitorim i fëmijës. ONE vepron në të gjithë Belgjikën ku flitet frëngjisht. Kontaktoni degën lokale të ONE: