Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.

Blood transfusion

Treatment in which you receive blood from someone else. The blood is given through a vein in the arm.