Transfuzja krwi

Forma leczenia, podczas której do ciała przepompowana zostaje krew innej osoby. Krew podawana jest dożylnie, przez ramię.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.