Kan transfüzyonu

Bir başkasından kan aldığınız tedavi. Kan, koldaki bir damar üzerinden verilir.

Bloedtransfusie

Behandeling waarbij u bloed van iemand anders krijgt. Het bloed wordt via een ader in de arm toegediend.